activiteiten deze maand

Cursus Politiek en filosofie – 4. Referenda en andere democratische mogelijkheden

Lezing door Jan Brouwer

op 23-10-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Het raadgevend referendum staat onder zware druk. D66 die jaren gevochten heeft voor het referendum: raadgevend en beslissend, lijkt de handdoek in de ring te gooien. Terecht? Waar gaat de discussie over deze en andere democratische mogelijkheden echt over? Over zeggenschap, over onderling vertrouwen (ook in politici), over leren omgaan met nieuws, nep-nieuws, de snelheid en hoeveelheid van de informatievoorziening etc.? En zijn er geen alternatieve systemen? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Politiek en filosofie.


portret in aquarel door Herman van Hoogdalen,- expositie in PK 19 okt tm 18 nov 2018

Dementievriendelijk Delft

Met Bert van der Lende en Karin Schrederhof

op 24-10-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Samen met de afdeling Delft-Westland-Oostland van Alzheimer Nederland organiseert TOPdelft een aantal avonden over dementie. Bert van der Lende, voorzitter afdeling Delft-Westland-Oostland van Alzheimer Nederland vertelt ons bij deze eerste bijeenkomst over beginnende dementie. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


Cursus Politiek en filosofie – 5. Meer en meer geld, status en roem – of delen?

Lezing door Jasper Schaaf

op 30-10-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Is de deeleconomie een antwoord op hebzucht en doorgeslagen individualisering? In een door en door geïndividualiseerde cultuur, zijn er gelukkig nog velen die sociaal denken. Dat is knap. Een thema is de deeleconomie. Niet meer alles hebben, maar samen gebruiken, door lenen, gezamenlijk bezit, collectief regelen, enzovoort. Althans, we bedoelen de echte oorspronkelijke deeleconomie zonder winstoogmerk, niet de commerciële niche. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Politiek en filosofie.


De regionale energiestrategie voor MRDH

Hoe verwarmt Delft in de toekomst?

op 31-10-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Alle gemeenten moeten uiterlijk in 2021 voor elke wijk aangeven welke keuzes er gemaakt worden voor de warmtevoorziening van de toekomst. Dit vraagstuk heeft een complexiteit die de schaal van een gemeente ontstijgt: Er worden daarom regionale energiestrategieën opgesteld, zodat er op regionale schaal keuzes en afspraken kunnen worden gemaakt. TOPdelft geeft deze avond inzicht in de opgave voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en geeft het podium aan de makers van de eerste analyses en schetsen. Met medewerking van o.a. Marjon Bosman (VNG). lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie.


Cursus Politiek en filosofie – 6. Gemeenschapszin: omgaan met verschillen

Lezing door Marja van Bijsterveldt

op 13-11-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Er gaat geen dag voorbij of de multiculturele samenleving komt in het nieuws. Meestal in de vorm van verschil en scheiding. Cultuurverschillen: niet alleen tussen geloven, maar ook tussen hen met veel en weinig inkomen, tussen soort en niveau van opleiding. We lijken elkaar niet te verstaan, we ontmoeten elkaar niet voldoende en willen dit misschien niet meer. Faalt hier de politiek, falen de instituten of wij allemaal? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Politiek en filosofie.


Cursus Politiek en filosofie – 7. Hoe werkt de lokale democratie in feite?

Lezing door Marije van den Berg

op 20-11-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Marije van den Berg spreekt over de lokale democratie anno nu en de rol van gemeenteraden daarin. Ze heeft haar sporen verdiend, zowel in de praktijk (gemeenteraadslid en lokaal initiatiefnemer) als onderzoeker en adviseur, en kwam de laatste jaren op tientallen plekken in het land bij lokale ‘democratische experimenten’. Ze kan daar smakelijk over vertellen en heeft er lol in om de bestuurskundige theorie plat te slaan in heldere one-liners, aangevuld met voorbeelden uit de lokale democratische praktijk. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Politiek en filosofie.


Cursus Politiek en filosofie – 8. Politiek en maatschappelijke organisaties

Lezing door Kristine Leenman

op 27-11-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

De overheid is veel meer dan alleen het openbaar bestuur en de ambtenaren die werken bij rijk, provincie of gemeente. Er is nog een heel scala aan instellingen en organisaties dat rechtstreeks afhankelijk is van publieke middelen, maar dat op afstand van de democratische processen werk verricht. Denk aan zorginstellingen, scholen, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, noem maar op. De recente perikelen laten zien hoe moeilijk het is om politieke invloed uit te oefenen op dit soort instellingen. Hoe werkt het nu en welke verbeteringen zijn mogelijk? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Politiek en filosofie.


Cursus Politiek en filosofie – 9. Zijn we allemaal politici?

Lezing door Sandra Kensen - let op: start 19.30 uur!

op 04-12-2018 om 19:30 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Burgers zijn mondiger, zijn meer ontevreden, terwijl er veel vraagstukken zijn en dus oplossingen die diep ingrijpen in ons persoonlijk leven. Kunnen, willen of moeten burgers niet een grotere politieke rol opvragen of opeisen? Hoe zou dit zich kunnen verhouden met de politiek in de gemeenteraad en het College van B&W? Welke mogelijkheden hebben burgers en zelforganisaties? Is er een taal die beide groepen spreken? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Politiek en filosofie.


Cursus Politiek en filosofie – 10. Proeftuin Italië

Lezing door Arthur Weststeijn

op 11-12-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Proeftuin Italië biedt een nieuwe visie op Italië als juist de trendsetter van de moderne politiek. Sinds de eenwording in 1861 heeft het land namelijk een voortdurende reeks experimenten gelanceerd om de kloof tussen burger en politiek te overbruggen. Die Italiaanse experimenten zijn vervolgens elders nagevolgd lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Politiek en filosofie.


Cursus Politiek en filosofie – 11. Evaluatie reeks lezingen

Evaluatie met Hubertus Bahorie

op 18-12-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Wat waren de ervaringen van de deelnemers en zijn er antwoorden gekomen op de vragen die aan het begin zijn gesteld? Tot welke conclusies kwamen de verschillende sprekers en zijn er nieuwe vragen bijgekomen? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Politiek en filosofie.


recente activiteiten

17-10-2018
16-10-2018

Op zoek naar oudere activiteiten? Neem een kijkje in het archief.