Architectuurcafé 21 februari: Verduurzamen van Monumenten in OPEN

Architectuurcafé - DelftDesign en Stadsbouwmeester

op 21-02-2023 om 19:30 uur in OPEN Delft

In aanloop op de Dag van de Architectuur 2023 zal DelftDesign vanuit diverse invalshoeken het thema Gas(t)vrij Delft 2023 presenteren. In de Architectuurcafé van DelftDesign die maandelijks (op de derde dinsdag van de maand) wordt gehouden zullen we middels lezingen en discussies verschillende ontwikkelingen in- en rondom Delft behandelen. De eerste lezing en discussieavond wordt in OPEN Delft, Vesteplein 100 op dinsdag 21 februari gehouden met als thema Verduurzamen van Monumenten.
Je bent van harte welkom om de lezing en discussie bij te wonen. Inloop is vanaf 19.30. De lezing vindt plaats in het centrale podium van OPEN.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur – inloop
20.00 uur – presentatie herontwikkeling van de voormalige Mijnbouwfaculteit naar gasloos kantoor door Architect Job Roos (Braaksma Roos) en Freerk Hoekstra (RHDHV)
20.20 uur – presentatie transformatie kantongerecht in Delft naar 16 appartementen door Architect Leon Zondervan (Zondervan Architectuur)
20.40 uur – presentatie ‘Verduurzamen met Monumentale Waarden’ door Architect Reinder Douwes (Studio D11)
21.00 uur – discussie

Hieronder in het kort informatie over de presentaties

Herontwikkeling van het monumentale Mijnbouw gebouw

In 2022 is de bouw gestart van de herontwikkeling van het monumentale Mijnbouw gebouw naar kantoor voor Royal Haskoning DHV. De experts van RHDHV werken samen met de architecten van Braaksma & Roos en SPIE Worksphere om het voormalig faculteitsgebouw een tweede leven te geven als kantoor. Het gebouw wordt het eerste Paris Proof Rijksmonument: gasloos en met een sterk gereduceerd energieverbruik.

Het aanzicht en de constructie blijven intact om het karakter van het gebouw te behouden. Mede door het overkappen van de atria ontstaat een moderne, inspirerende werkomgeving, gericht op ontmoeten en samenwerking met klanten en studenten. Royal HaskoningDHV CEO Erik Oostwegel: “Als een van de toonaangevende locaties voor R&D en kennisontwikkeling in Europa en broeinest van jong talent, is de TU Delft Campus de ideale omgeving om ons te vestigen. Het ondersteunt onze ambitie om samen te werken aan innovaties die de wereld een beetje beter maken.”

Braaksma Roos is in Delft ook betrokken bij de restauratie van de Villa Sonholm en Royal Delft.

Transformatie kantongerecht in Delft naar 16 appartementen

Door architect Leon Zondervan (Zondervan Architectuur).
Het kantongerecht in Delft is een rijksmonument wat duurzaam getransformeerd is naar 16 unieke appartementen. In de oude raadzaal is een luxe en ruim appartement met 5 meter hoge plafonds en uitzicht over de grachten. In de oude zolderverdieping met zijn bijzondere spantconstructie zijn kleinere loft-appartementen gerealiseerd.

Verduurzamen met Monumentale Waarden

Dat wij onze gebouwde omgeving moeten verduurzamen is een vast gegeven. Bij nieuwbouw is dat reeds een eis die verankerd ligt ligt in regelgeving. Ook bij grootschalige renovatie wordt vanuit de overheid van de eigenaar verwacht dat er een verbeterslag wordt doorgevoerd, zodat het verbruik van fossiele brandstoffen tot een minimum kan worden beperkt. Maar bij monumenten ligt dat net even anders. Vanuit de waardering van een monumentaal gebouw en (lokaal) beleid, zijn grote ingrepen die zouden kunnen leiden tot de gewenste verduurzaming vaak niet mogelijk. Of toch wel? Wat is er allemaal mogelijk en waar begin je? Welke kansen zijn er en welke stappen kan je doorlopen. Hierin gaat Reinder Douwes van Studio D11 op in tijdens zijn presentatie met als titel ‘Verduurzamen met Monumentale Waarden’.

Architectuurcafé is een samenwerking tussen DelftDesign en de Stadsbouwmeester van Delft (Tako Postma) om te leren en kennis te delen rondom de ontwikkelingen van architectuur en stedenbouwkundig ontwerpen in en rondom Delft. Dit doen wij door enerzijds discussieavonden en gesprekken te voeren omtrent de laatste architectonische opgaves en ontwikkelingen in Delft (op de dinsdagavonden) en excursies naar gerealiseerde projecten of projecten in aanbouw (op de vrijdagmiddagen).


deel op sociale media