Architectuurcafé 29 juni: Onderwijsgebouwen in Delft

Architectuurcafé - DelftDesign en Stadsbouwmeester

op 29-06-2022 om 19.30 uur in Prinsenkwartier

Het Architectuurcafé is terug van weggeweest. Op woensdag 29 juni organiseert DelftDesign samen met de Stadsbouwmeester Tako Postma een discussieavond over nieuwe onderwijsgebouwen die worden gerealiseerd in Delft. Vakwerk Architecten en Atelier PRO zullen op deze avond hun plannen voor de nieuwe onderwijsgebouwen presenteren. Daarnaast zal Hiltrud Pötz een korte presentatie geven over natuurinclusieve nieuwe schoolgebouwen in gebieden van hoge dichtheid. Daarna is er ruimte voor discussie en een borrel. Inloop is vanaf 19.30 uur op de eerste verdieping van het Prinsenkwartier.

Jan Vermeerschool door Vakwerk architecten

De Jan Vermeerschool in Delft is een school waar Montessorionderwijs wordt gegeven. De uitgangspunten van dit onderwijs, hebben samen met de omgevingsfactoren van de locatie geleid tot een ontwerp met betekenisvolle leeromgevingen waarbij het leerproces optimaal wordt bevorderd en nieuwsgierigheid wordt opgewekt. De leeromgeving draagt bij aan het stimuleren van en uitdagen tot experimenteren, creativiteit en onderzoek. De split-level opzet zorgt voor interactie en betrokkenheid. De balkons dienen niet alleen als zonwering, entrees en vluchtwegen, maar zijn vooral ontworpen als extra leerplekken voor de leerlingen. Er wordt buiten, in de rust van de natuur lesgegeven. Het is een duurzaam en gezond onderwijsgebouw, waar leerlingen niet alleen leren uit boeken, maar het met eigen ogen kunnen zien en ervaren.

International School Delft door Atelier PRO

Atelier PRO heeft, samen met Oase-stedenbouw en landschapHE AdviseursKamphuis & Schaufeli en Pieters Bouwtechniek, de Europese Aanbesteding voor ontwerp en uitwerking van de nieuwbouw voor de Internationale School in Delft gewonnen.
De visie op de opgave was doorslaggevend; de gebruikersbehoefte staat centraal en tegelijkertijd betreft het een contextuele benadering. Atelier PRO houdt rekening met de onderwijsvisie van ISD door een diversiteit aan leerplekken vorm te geven. Bovendien is de ruimtelijke benadering gebaseerd op een zorgvuldige inpassing in de bestaande omgeving.

International School Delft Secondary
International School Delft biedt aan kinderen van internationaal georiënteerde families een doorlopende leerlijn van het International Baccalaureate programma. Het is een broedplaats voor toekomstgericht leren, een leeromgeving die de juiste balans tussen instructie, samenwerken en zelfstandig werken optimaal ondersteunt en bevordert.

De locatie voor het nieuwe gebouw van International School Delft Secondary (ISDS, het voortgezet onderwijs) ligt aan de rand van de TU-campus, vlakbij de huidige ISD Primary (het basisonderwijs). Het schoolgebouw van de ISDS is bestemd voor 440 leerlingen.

Ontwerpbenadering
In de zoektocht naar een optimale gebouwvorm voor de ISD Secondary is al vrij snel de overtuiging ontstaan dat het gebouw zoveel mogelijk afstand neemt tot de toekomstige bebouwing aan de Michiel de Ruyterweg. De driehoekige vorm van de kavel wordt benadrukt door een compact, schegvormig volume.

De diverse leeromgevingen worden georganiseerd rond een open, drie verdiepingen hoge ruimte. Deze centrale ruimte bestaat uit twee delen, de “Central Square” en de “Makerspace” die in open verbinding staan. Een tribunetrap verbindt alle verdiepingen met elkaar.  Zo ontstaat een ruim centraal hart dat het gebouw een heldere structuur en zonering geeft en tegelijkertijd aansluit op de uitstraling en de behoefte van de International School Delft Secondary.

Duurzaamheid
Aansluitend bij de campusachtige omgeving van de Technische Universiteit Delft heeft het ISDS gebouw een herkenbare eigen identiteit en voldoet aan hoge eisen met betrekking tot duurzaamheid. Een gezond gebouw voor de mens door slim om te gaan met zonlicht, ventilatie en klimaatbeheersing. Een groen dak met aandacht voor flora en fauna waarborgt het stedelijk ecosysteem, voorkomt hittestress en reguleert waterbeheersing. In de materialisatie is grote aandacht voor circulariteit en hergebruik van materialen en gebruik van cradle-to-cradle en bio-based materialen.

Flexibiliteit
Gebouwdelen worden zodanig ontworpen dat dubbel ruimtegebruik mogelijk is. Door de structuur is het mogelijk om de interne indeling aan te passen aan toekomstige onderwijsveranderingen. De verwachting is om het gebouw in de zomer van 2023 in gebruik te nemen.

Natuurinclusieve nieuwe schoolgebouwen in gebieden van hoge dichtheid door Hiltrud Pötz

Aan de casus van een nieuw schoolgebouw in het Kabeldistrict Delft hebben we onderzocht hoe de randvoorwaarden van natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen van Delft in de praktijk gebracht kunnen worden. Wat betekent dat voor de inrichting van de buitenruimte. Hoe gebruiken we maaiveld, daken en gevels?

Architectuurcafé is een samenwerking tussen DelftDesign en de Stadsbouwmeester van Delft (Tako Postma) om te leren en kennis te delen rondom de ontwikkelingen van architectuur en stedenbouwkundig ontwerpen in en rondom Delft. Dit doen wij door enerzijds discussieavonden en gesprekken te voeren omtrent de laatste architectonische opgaves en ontwikkelingen in Delft (op de woensdagavonden) en excursies naar gerealiseerde projecten of projecten in aanbouw (op de vrijdagmiddagen).


deel op sociale media