Collectief woonconcept voor krasse knarren

Peter Prak over de Knarrenhof en slimmer bouwen

op 22-06-2022 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Op 22 juni geeft Peter Prak, initiatiefnemer van Stichting De Knarrenhof bij TOPdelft een toelichting op het spraakmakende woonconcept van de Knarrenhof. Er zijn inmiddels zeven Knarrenhofjes verspreid over Nederland opgeleverd waar ouderen (‘krasse knarren’) in collectief particulier opdrachtgeverschap ‘with a little help’ hun eigen droomhofje hebben gerealiseerd. De hofjes kenmerken zich door kleinschaligheid, een cultuur van burenfatsoen en noaberschap, met veel aandacht voor elkaar, samen leven en samen oud worden. Maar ook met ruimte voor mensen met een handicap of bijzondere zorgvraag. De tienduizenden belangstellenden die zich vanuit heel Nederland hebben ingeschreven voor een eigen Knarrenhof maken wel duidelijk dat het concept een schot in de roos is. Het niet-commerciële karakter maakt het concept toegankelijk voor velen; Sociale doelen staan bovenaan het verlanglijstje. De professionele ervaring van de Stichting Knarrenhof geeft nieuwbakken bewonerscollectieven de nodige stevigheid die ze anders zouden ontberen. De vraag dringt zich op waarom de reguliere ontwikkelaars hier niet in voorzien nu de vraag zich zo duidelijk aftekent. En hoe komt het dat de zoektocht naar nieuwe locaties voor nieuwe knarrenhofjes bij gemeenten zo moeizaam verloopt?

Peter Prak is daar helder over: Zowel bij lokale overheden als bij marktpartijen spelen er prikkels en belangen die niets met volkshuisvestelijke doelen te maken hebben. De sociaal gedreven knarrenhof-aanpak blijft daardoor een witte raaf in een overigens sterk vercommercialiseerd woonlandschap. Ondertussen groeit de vraag alleen maar: Wie de demografische trendlijn doortrekt ziet dat het aantal eenpersoonshuishoudens en (alleenstaande) senioren de komende decennia alleen maar zal toenemen. Senioren houden nu soms decennialang in hun eentje grote eengezinswoningen ‘bezet’. Er ontstaat flinke verhuisketens als zij de stap naar een passende nieuwe woning wel durven te zetten. Zij moeten daar dan wel toe verleid worden met een prettig en veilig woonconcept dat als gegoten zit.

Peter Prak overhandigt het Aanvalsplan Woningmarkt aan Minister Hugo de Jonge en zijn Vlaamse collega Minister van Wonen Matthias Diepende in het Hof van Zutphen.

In het ‘Aanvalsplan Woningmarkt’ worden door Peter Prak c.s. 24 aanbevelingen geformuleerd die af en toe genadeloos de vinger op de zere plek leggen. Dit pakket volkshuisvestelijke speerpunten is op 23 mei 2022 ter inspiratie aan Hugo de Jonge meegegeven, toen hij in Zutphen op werkbezoek een Knarrenhof bezocht. Op 22 juni 2022 komt Peter Prak in TOPdelft een toelichting geven op het woonconcept van de Knarrenhof, waarbij ook kan worden doorgevraagd op de aanbevelingen uit het ‘Aanvalsplan Woningmarkt’.

Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk, inloop vanaf 19:30.

Deze avond is geprogrammeerd in het kader van de expositie over collectief wonen in Delftdeel op sociale media