De sociale staat van Nederland

Hoe gaat het feitelijk met ons en hoe zien we dit zelf?

op 20-11-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Nederland behoort al jaren tot de gelukkigste landen van de wereld en ook wat betreft feitelijke leefomstandigheden op het gebied van bijvoorbeeld werk, zorg en onderwijs scoort Nederland internationaal gezien goed. Toch zijn er ook in ons land zorgen over de kwaliteit van leven en gaan er achter de positieve gemiddelden soms grote verschillen tussen mensen in welvaart en welzijn schuil. Welke groepen zijn meer en minder kwetsbaar? Hoe ontwikkelt de kwaliteit van leven zich in een veranderende samenleving? Dit zijn vragen die tijdens deze lezing centraal staan en besproken worden aan de hand van recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat de kwaliteit van leven van inwoners in Nederland volgt, verkent en verklaart.


Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.


deel op sociale media