Delft Design Challenge

Eindpresentaties van winnende teams en projectmarkt

op 09-07-2014 om 20:00 uur in TOP, Koornmarkt 48F

LET OP! Vanwege de mogelijkheid dat het Nederlands Elftal deze avond de halve finale speelt om 22.00 uur beginnen wij een half uur eerder dan gewoonlijk en eindigen wij op tijd.

De eerste Delft Design Challenge 2014 wil een nieuw idee voor zelfzorg in de eigen woonomgeving ontwikkelen. Op 21 mei presenteerden dertien enthousiaste teams hun idee. Een deskundige jury koos vijf teams uit die elk € 5.000,- krijgen om het idee verder uit te werken. Deze teams zullen hun uitgewerkt idee presenteren en tijdens de projectmarkt aan marktpartijen gekoppeld worden.

Het idee voor de Delft Design Challenge is ontstaan doordat Delft een grote creatieve industrie heeft en door de TU en de hogescholen voortdurend nieuw talent opgeleid wordt. Deze creatieve industrie en jong talent kunnen goed ingezet worden om lastige maatschappelijke problemen te lijf te gaan. Dat het creatieve talent van Delft met veel goede ideeën rondloopt bleek op 21 mei, toen zeer uiteenlopende ideeën werden gepresenteerd. Van apps voor mantelzorgers tot ‘custom-made’ mantelzorgwoningen, van zorgrobots tot fysieke hulpmiddelen bij het douchen en zelfs een rolstoel die kan traplopen. De Delft Design Challenge is een initiatief van TOP en Delft Design en wordt mogelijk gemaakt door gemeente Delft.

Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de zorgsector en de TU Delft, koos vijf projecten die een financiële ondersteuning krijgen om het idee verder uit te werken en inhoudelijk ondersteund worden bij het vinden van aansluiting bij marktpartijen. Op de website van TOP en Delft Design staan de jurybeoordelingen van de vijf gehonoreerde teams en kun meer informatie over de ideeën vinden (zie http://www.topdelftdesign.nl/delftdesignchallenge/). Op dit moment werken de vijf teams hard aan het uitwerken van de concepten, het maken van een schaalmodel en het vinden van marktpartijen. Tijdens de projectmarkt zullen de verder ontwikkelde resultaten van de vijf teams getoond worden aan de zorgsector en andere belangstellenden.


Deze activiteit valt onder het thema Proeftuinen / Challenges.


deel op sociale media