Een kwart eeuw Spoorzone

Wat is er bereikt en wat valt daaruit te leren?

op 19-12-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Een (terug)blik op de ontwikkeling van de Spoorzone met Isidoor Hermans en Ad Alderliesten

o.l.v. Peter Jonquière

In 2002 werd het besluit om het spoor door Delft onder de grond te brengen formeel bekrachtigd. Nu, twaalf jaar na zijn oprichting, houdt het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) op te bestaan. Een mooie aanleiding om tijdens het laatste stadsgesprek van 2018 in TOPdelft met vertrekkend directeur Isidoor Hermans en manager gebiedsontwikkeling Ad Alderliesten allereerst terug te blikken. Het is goed om te kijken wat in de gebiedsontwikkeling van Nieuw Delft in de Spoorzone tot stand is gebracht. Bovendien is het bij alle discussies over toekomstige gebiedsontwikkelingen in Delft vooral nuttig lessen te trekken uit deze voor de stad misschien wel belangrijkste gebiedsontwikkeling van de afgelopen jaren.

OBS werd in 2006 opgericht toen de gemeente moest besluiten om de realisatie van de (her)ontwikkeling van het Spoorzonegebied verder in eigen hand te nemen. Nu de werkzaamheden voor de tunnel zijn afgerond, de openbare ruimte grotendeels is ingericht en afscheid is genomen van de daarbij betrokken bouwers, heeft de gemeente Delft besloten OBS te ontbinden.
De werkzaamheden voor de verdere ontwikkeling en realisatie van Nieuw Delft worden voortgezet vanuit de gemeentelijke organisatie, onder de naam Projectorganisatie Nieuw Delft, geleid door manager gebiedsontwikkeling Ad Alderliesten. Directeur OBS Isidoor Hermans vertrekt eind dit jaar.

Hoe kijken ze terug? Wat waren sleutelmomenten in de ontwikkeling van de Spoorzone? Hoe kijken zij naar het  resultaat tot dusver? Waar zijn zij trots op? Hoe is het gelukt om draagvlak te houden ondanks overlast en de economische crisis? Maar ook: welke lessen trekken zij uit het hele proces?  Hoe stuur je op kwaliteit? Hoe stimuleer je functiemenging? Hoe kun je ambities voor duurzaamheid invullen en concreet maken? Hoe blijf je flexibel maar houd je tegelijkertijd wel koers?

Van belang is natuurlijk wat dat betekent voor het deel van de Spoorzone dat nog gerealiseerd moet worden. Maar zeker ook: welke lessen kunnen worden getrokken voor nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten die nog moeten worden gestart.

Ongetwijfeld genoeg  stof voor discussie!

 

Deze activiteit valt onder het thema StadsgesprekkenWelke stad wil Delft worden?


Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


deel op sociale media