Stadsgesprek Mobiliteitsplan 2040

Naar meer samenhang en samenspel

op 07-10-2020 om 20:00 uur in online

De gemeente heeft een mobiliteitsplan Delft 2040 opgesteld. Tot 14 september is er de gelegenheid hierop te reageren. Eind van het jaar zal het plan worden vastgesteld in de gemeenteraad. TOPdelft heeft eerder geconstateerd dat er grote behoefte is aan discussie over het perspectief en de uitvoering van dit mobiliteitsplan. Alle ambities van Delft voor de lange termijn leveren de nodige dilemma’s op. Het oplossen van deze dilemma’s kan de gemeente niet alleen. Het besef leeft sterk dat de ambities van Delft alleen met samenhang en samenspel tussen alle betrokkenen kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor is een robuuste koers nodig, een helder gedragen perspectief en een evenzeer gedragen uitvoeringsplan met draagvlak, dat bestand is tegen economische en maatschappelijke veranderingen. De vraag is hoe we dat beter kunnen organiseren?

TOPdelft nodigt u uit om met te doen aan de discussie hierover op 7 oktober 20.00 uur.
Het gesprek zal online worden gevoerd via Zoom. Aanmelden is verplicht

Het stadsgesprek bouwt voort op de discussie die in het voorjaar is gevoerd. Zie hiervoor onderstaande notitie.Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


deel op sociale media