Stadsgesprek Mobiliteitsplan 2040

Naar meer samenhang en samenspel

op 07-10-2020 om 20:00 uur in online

Met Martina Huijsmans, Tako Postma, René Hartevelt en Guido Sluijsmans, Marien Vermeer, Sacha Hoogendoorn en anderen o.l.v. Jacoba van Gastel

De gemeente heeft een mobiliteitsplan Delft 2040 opgesteld. Tot 14 september was er de gelegenheid hierop te reageren. Eind van het jaar zal het plan worden vastgesteld in de gemeenteraad. TOPdelft heeft eerder geconstateerd dat er grote behoefte is aan discussie over het perspectief en de uitvoering van dit mobiliteitsplan. Alle ambities van Delft voor de lange termijn leveren de nodige dilemma’s op. Het oplossen van deze dilemma’s kan de gemeente niet alleen. Het besef leeft sterk dat de ambities van Delft alleen met samenhang en samenspel tussen alle betrokkenen kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor is een robuuste koers nodig, een helder gedragen perspectief en een evenzeer gedragen uitvoeringsplan met draagvlak, dat bestand is tegen economische en maatschappelijke veranderingen. De vraag is hoe we dat beter kunnen organiseren.
Aan de hand van drie thema’s (1) ambities en groei van de stad; (2) van auto naar lopen (en fietsen) en (3) de noodzaak van innovatie zullen de genoemde sprekers een aantal belangrijke dilemma’s schetsen waar Delft de komende jaren mee te maken kan krijgen en tevens ingaan op het belang om samenhang blijvend aan te brengen en samenspel blijvend te organiseren.
Martina Huijsmans (wethouder verkeer), Tako Postma (stadsbouwmeester), René Hartevelt en Guido Sluijsmans (bestuursleden van respectievelijk Bedrijvenkring Schieoevers en Delft Technology Park), Marien Vermeer (voorzitter van de Delftse Fietsersbond) en Sascha Hoogendoorn (Valorisatiecentrum TU Delft) openen de discussie. Daarna is er een interactieve discussie en meningspeiling.

TOPdelft nodigt u uit om een bijdrage te leveren aan de discussie hierover op 7 oktober a.s. van 20.00 tot 21.30 uur. Het gesprek zal online worden gevoerd via Zoom. Aanmelden is verplicht.
Het stadsgesprek bouwt voort op de discussie die in het voorjaar is gevoerd. Zie hiervoor onderstaande notitie.Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


deel op sociale media