Hoe verder met de discussie in de stad over mobiliteit?

Datum onder voorbehoud

op 01-09-2020 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Mobiliteit is een belangrijk onderwerp voor de stad. TOPdelft was van plan om een stadsgesprek in mei te organiseren over het Mobiliteitsplan (MPD). We wilden dit doen voordat dit plan in de gemeenteraad zou worden behandeld. Corona heeft onze plannen doorkruist. Het mobiliteitsplan is inmiddels uitgebracht en wordt volgende week in de gemeenteraad besproken.

We hebben de voorbereiding van het stadsgesprek niet stopgezet. Er is een Voorbereidingsnotitie Stadsgesprek Mobiliteitsplan opgesteld, die met een aantal personen en organisaties is gedeeld. Reacties zijn ontvangen van zowel bewoners- als bedrijvenorganisaties, fietsersbond, stadsbouwmeester, deskundigen, etc. De notitie bevatte (noodgedwongen nog beperkte, maar openbare) informatie over de hoofdlijnen van het mobiliteitsplan in ontwikkeling. De notitie bevatte ook veel vragen, niet alleen over het mobiliteitsplan zelf, maar waarover die discussie zou moeten gaan.

Het verslag hiervan staat in de notitie, ‘Hoe verder met de discussie in TOP over mobiliteit?‘ Het is op te vatten als de uitkomst van een noodgedwongen gemankeerd stadsgesprek in Coronatijd.
De notitie kan als volgt worden samengevat:
1. Er is niet alleen grote bereidheid om samen het gesprek aan te gaan over de aanpak van mobiliteit en de belangrijke dilemma’s die zich daarbij voordoen. Het wordt ook noodzakelijk geacht.
2. De voorgestelde principes volgorde, voetganger, fiets, OV en auto, staan niet zozeer ter discussie. Het gaat erom hoe je dit organiseert met alle andere opgaven, die niet allemaal tegelijk kunnen worden gerealiseerd.
3. Het besef leeft sterk dat de ambities alleen in samenhang en in samenspel met de stad kunnen worden uitgevoerd en dat inschikken van alle partijen noodzakelijk is.
4. Het is noodzakelijk om meer te doen aan het proactief organiseren van samenhang en samenspel en dat ook vorm te gaan geven.
5. TOPdelft wil daaraan een bijdrage leveren met een stadsgesprek in september. We hebben in de notitie vragen aan verschillende partijen geformuleerd.
We zijn met verschillende partijen in overleg over de verdere voorbereiding van het stadsgesprek in september. Reacties vanuit de stad zijn welkom: info@topdelft.nl.
Wordt vervolgdDeze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


deel op sociale media