Innovaties in mobiliteit, wat is het perspectief?

Met Jacoba van Gastel, Guido Sluijsmans, Steven van Dijk, Maaike Snelder en Bart van Arem, o.l.v. Kees Ruijgrok

op 27-11-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

De gemeente Delft bereidt een mobiliteitsplan voor. Dat komt begin volgend jaar uit. Dat plan moet het antwoord geven op de vraag hoe de groei van de mobiliteit die ontstaat door de forse verdichting van Delft kan worden opgevangen. Hoe zorgen we dat het toenemende verkeer veilig over de Delftse wegen kan blijven rijden? Wordt een groter deel van het centrum autoluw en verschuiven meer verplaatsingen van auto naar openbaar vervoer, fiets en andere modaliteiten? Die oplossing is nu zeker nog niet scherp in beeld.
Er wordt volop nagedacht, geëxperimenteerd en gewerkt aan innovaties in mobiliteit. Er komen nieuwe producten en diensten op de markt, die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van dit vraagstuk. Mobility as a Service (MaaS) wordt in de vakwereld het principe genoemd dat je betaalt per prestatie, zonder noodzakelijkerwijs eigenaar te zijn van het vervoermiddel dat je gebruikt. Het gaat nu nog vaak om pilotprojecten en om kleinschalige toepassingen. Hoe kunnen die producten en diensten groeien? Wat zijn de kansen voor opschaling?

Het mobiliteitsvraagstuk raakt ons allemaal. Mobiliteit is in transitie, niet alleen vanuit technologisch perspectief, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt. Veel innovaties gaan uit van een perspectief, waarin de mens centraal staat in het ontwerp. De vraag, wat we van deze innovaties kunnen verwachten, is ook voor inwoners van Delft van belang. Wat kunnen deze nieuwe producten en diensten betekenen voor de oplossing van de Delftse mobiliteitsopgaven? Daarover gaat deze avond.

De opzet van de avond is als volgt gedacht (onder voorbehoud, de avond is nog in voorbereiding):
• Inleiding door moderator Kees Ruijgrok: plaatsbepaling van innovatieve ontwikkelingen;
• Jacoba van Gastel over innovatieve individuele en deel elektrische vervoersmiddelen, zoals: elektrische steps of driewielers, segways, monowheels en mini-scooters;
• Guido Sluijsmans over hoe senioren langer veilig aan het verkeer kunnen deelnemen;
• Steven van Dijk over de elektrische deelauto;
• Maaike Snelder en Bart van Arem over de opschalingsmogelijkheden van innovaties.

Er is ruim tijd voor discussie met de zaal.Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


deel op sociale media