Inspiratie uit de Buytenhout en de Haagse Binckhorst

Met Gé Kleijweg, Sabrina Lindemann en anderen

op 29-01-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Eind 2019 is een gebiedsvisie gepresenteerd voor de toekomst van het grote groengebied (Buytenhout-West) tussen Delft-Pijnacker-Nootdorp en Den Haag Ypenburg. De gebiedsvisie is opgesteld op initiatief van de BuytenHoutTafel door rond de 150 direct betrokkenen bij het gebied:  bewoners, recreanten, ondernemers en andere belanghebbenden. In de gebiedsvisie wordt ernaar gestreefd de verschillende thema’s, zoals mobiliteit, recreatie en landbouw, met elkaar te verbinden.

Die inbreng van onderop en de verbindende aanpak zou een belangrijke inspiratiebron kunnen zijn bij het opstellen van een omgevingsvisie voor heel Delft. Deze avond bij TOPdelft richten we ons daarom op de lessen en de inspiratie die we hieruit kunnen halen voor de ontwikkeling van andere gebieden in Delft.

Het ‘hart’ van de gebiedsvisie wordt gevormd door een set van gezamenlijk geformuleerde kernwaarden, die als kompas voor besluitvorming over toekomstige ontwikkelingen in het natuurgebied Buytenhout-West gebruikt kunnen worden. Zou deze kernwaardenbenadering een belangrijke inspiratiebron kunnen zijn voor het opstellen van de omgevingsvisie van Delft? Deze aanpak is eerder ook toegepast in de Binckhorst, een groot Haags bedrijventerrein dat nu met 5.000 woningen ingrijpend wordt ontwikkeld. Ook daar hebben ondernemers, gebruikers en bewoners een aantal kernwaarden gezamenlijk benoemd, in woord en beeld, met een lijst karakteristieke panden en plekken en met beleidsaanbevelingen. Zo leverden ze bouwstenen voor visievorming en de concrete ontwikkeling van de Binckhorst.

De avond start met presentaties over zowel Buytenhout als de Binckhorst. De discussie gaat daarna over wat we ervan kunnen leren. Kan de benadering ook worden toegepast voor Delft, als geheel of voor afzonderlijke wijken, als een fundament voor de toekomstdiscussie: welke stad willen we van Delft maken?Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


deel op sociale media