Monitoring verstedelijking Delft

Workshop: Welke Delftse waarden vinden we van belang?

op 04-09-2019 om 19:30 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Delft staat voor een aantal grote opgaven. De gemeente Delft heeft zich voorgenomen de komende jaren 15.000 woningen te bouwen en ruimte te maken voor 10.000 extra arbeidsplaatsen. De gemeenteraad wil graag met de maatschappelijke partners van gedachten wisselen over de betekenis van deze opgave. Daarom wordt samen met TOPdelft een workshop georganiseerd waarin o.a. raadsleden, maatschappelijke organisaties, inwoners en marktpartijen meedoen. Deze workshop vindt plaats in het Prinsenkwartier samen met maatschappelijke partners en heeft ten doel samen vast te stellen welke maatschappelijke waarden en welke indicatoren relevant zijn en dus voortdurend in kaart gebracht moeten worden in samenhang met de investeringen. U bent welkom om ook mee te doen!

De avond is als volgt ingedeeld:

19:30 uur Ronde 1: uitleg

19:45 uur Ronde 2: belang maatschappelijke waarden

Vraag: Welke waarden zijn van maatschappelijk belang en wat is de voornaamste indicator voor deze waarde?

20:15 uur Ronde 3: inventarisatie maatschappelijke waarden

20:30 uur Ronde 4: effecten investeringen op waarden

Vraag: op welke waarden hebben de investeringen grote invloed en is dat positief of negatief?

21:30 uur Ronde 5: confrontatie resultaten

Vraag: In hoeverre is er eensgezindheid over verwachte effecten en op welk vlak is nadere analyse geboden?

22:00 uur Ronde 6: Hoe nu verder?Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


deel op sociale media