Open innovatie, hoe werkt dat?

Let op: dinsdag!! Met Patricia Ringeling, Bart van der Woerd en Erwin de Vlugt

op 14-02-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Agathaplein 4 te Delft

Samenwerking tussen bedrijven of tussen bedrijven en kennisinstellingen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als het om technologische innovaties gaat. Dan gaat het namelijk om het delen van kennis. Waardevolle kennis. En hoe deel je die? Geef je die onvoorwaardelijk weg of zijn er grenzen binnen de samenwerking? Een moeilijke beslissing.

Benieuwd naar werkende oplossingen om met dit dilemma om te gaan? Aan de hand van succesvolle praktijkvoorbeelden horen wij wat werkt en wat ingrediënten zijn voor een goede samenwerking die tot een innovatief product leidt. En wat juist niet. We leren zo op welke manieren er samengewerkt kan worden, wat het verschil is tussen open innovatie en open source en wat dat in de praktijk betekent.

Patricia Ringeling van Enelex Innovation zal de avond inleiden. Enelex Innovation is een Delfts octrooibureau, gespecialiseerd in octrooiadvies voor ondernemers in de life sciences.

met medewerking van:

– Bart van der Woerd van Basilisk. Basilisk is een Delfts bedrijf dat in samenwerking met TU Delft self healing concrete ontwikkelde op basis van bacteriën. Dit product won in 2016 de derde prijs in de MKB Innovatie Top 100.

– Erwin de Vlugt, lector Technology for Health aan De Haagse Hogeschool (HHs) en Associate Professor Biomechanics and Biorobotics aan de TU Delft (TUD). Medical Delta Living Labs ‘Rehabilitation Technology’ en ‘Care Robotics’ als regionale versnellers van technologische innovaties in de gezondheidszorg.


Deze activiteit valt onder het thema Ecosysteem van kennis en economie.


deel op sociale media