Stadsfabriek

Stadsbouwmeester Tako Postma presenteert zijn programma in het vernieuwde Ontwerpcafé

op 05-02-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

In september 2019 heeft de Delftse gemeenteraad Tako Postma benoemd als stadsbouwmeester. In de afgelopen 3 maanden heeft hij de tijd genomen om kennis te maken met de stad en de mensen. Na een presentatie aan de gemeenteraad zal hij op woensdag 5 februari zijn bevindingen, als stadsbouwmeester van Delft, presenteren aan het grote publiek in het vernieuwde Ontwerpcafé van DelftDesign.

In zijn startnotitie aan de gemeenteraad schreef Tako positief verrast te zijn over de staat van de stad: ‘Delft is nog mooier dan ik al dacht en de mensen zijn actiever met de stad bezig, dan ik had verwacht.’ Toch mist hij het ontwerpen aan de stad als geheel, om de samenhang te versterken op allerlei terrein. Dus er is werk te doen en dat doet hij graag samen.

Stadsfabriek
In zijn uitgebreide analyse van de stad komen een groot aantal onderwerpen naar voren zoals de openbare ruimte, nieuwbouw van woningen, hoogbouw, mobiliteit, circulariteit, maar ook een aantal maatschappelijke onderwerpen. De wens van Tako is om samen met TOPdelft, DelftDesign, TU Delft, Lijm & Cultuur en anderen het debat in de stad te organiseren. In plaats van alleen pratend het debat te voeren is het zijn wens om dat ook met beelden te doen; thema- of gebiedsgerichte ateliers te organiseren om op een ontwerpende manier met initiatiefnemers, actieve Delftenaren, ontwerpers, ambtenaren en politici vraagstukken in de stad aan de orde te stellen en mogelijke uitkomsten van toekomstige projecten te verbeelden in wat hij noemt de ‘Stadsfabriek’.

Aan het slot van deze avond willen wij tevens een nieuwe opzet van het Ontwerpcafé van DelftDesign presenteren, in aansluiting op de stadsgesprekken van TOPdelft. We willen de ontwerpkracht van Delft beter benutten. welke vraagstukken vragen om een ontwerpbenadering? We willen daarna graag in gesprek met de zaal. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in de stad? Welke (ontwerp)vraagstukken moeten behandeld worden? Aan welke wil je zelf mee ontwerpen?Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


deel op sociale media