Stadsgesprek Energietransitie: Samen Slimmer en Sneller

met o.a. Marja van Bijsterveld en Tim van der Hagen

op 06-07-2022 om inloop 19:30, aanvang 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Hoe gaan we in Delft slim versnellen in de energietransitie? Het samenwerkingsconvenant tussen gemeente en TU Delft weerspiegelt de positieve intentie tot samenwerking tussen deze twee belangrijke spelers. Maar de Energietransitie is een complexe opgave, waarbij niet alleen deze twee maar nog veel meer partijen met elkaar moeten samenwerken, met ook een zeer belangrijke rol voor de burger. Want in ieder huis moet het gaan gebeuren: isoleren, van het gas af, elektrisch vervoer, … De druk is groot om dit snel te doen. Waar staan we nu in de Delftse energietransitie en hoe gaan we verder?


TOPdelft organiseert al sinds het rapport van de ‘commissie Deetman’ (2016) jaarlijks een stadsgesprek over de samenwerking tussen de TU Delft en de Gemeente Delft. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Dit jaar focussen we op de kansen in de samenwerking rond de opgave van de Energietransitie. Het bestuur van de stad heeft de opgave van de energietransitie in het coalitieakkoord onderstreept (Delft energieneutraal in 2050). De TU levert continu nieuwe kennis om een slimme uitvoering mogelijk te maken en te versnellen, maar bij inwoners thuis moet het gaan gebeuren: Hoe vinden al deze partijen elkaar? Hoe vinden het bestuur van de stad, de kenniswereld, andere betrokken partijen (zoals woningcorporaties) en de inwoners elkaar? De opgave is om de komende jaren woningen en andere gebouwen duurzaam te isoleren en nieuwe technieken toe te passen. Maar ook om te werken aan de versterking van het draagvlak onder de bevolking om snel minder fossiele energie te gebruiken, van het gas af te gaan en duurzaam te wonen. We bespreken kansen en perspectieven met burgemeester Marja van Bijsterveld en rector magnificus Tim van der Hagen. Zij gaven afgelopen weekend al een ‘voorbeschouwing’ in de Delft op Zondag, zie link

Andy van den Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft, maar ook coördinator van de verduurzaming van het campusterrein zelf. Hoe vordert de verduurzaming van de campusgebouwen? Kan de stad leren of profiteren van de innovaties op het campusterrein van de TU Delft? We hebben hem uitgenodigd om te schetsen welke slimme innovaties rond de energietransitie voor het oprapen liggen en waar hij kansen voor versnelling ziet voor de hele stad.

Vervolgens gaan we in verschillende gespreksrondes ideeën en visies ophalen bij verschillende partijen in de stad, met uiteraard ook ruimte voor input vanuit de zaal. Sommige inwoners maakten zich al langer grote zorgen over hoe langzaam alles gaat, anderen hebben sinds de stijgende energielasten te maken met acute ‘energiearmoede’ en willen daar ook graag snel een oplossing voor. We spreken met diverse vertegenwoordigers van de Delftse Klimaatcoalitie, zoals Charlotte Braat (Xtinction Rebellion Delft), Marcel Koops (Platform Energietransitie Delft) en Claudia Hofemann (energiecoöperatie Deelstroom Delft). Maar ook met Ger Fischer van ISOFA (schuldhulpmaatje). Hoe kunnen we van elkaar leren en de energietransitie versnellen? Wethouder Maaike Zwart (duurzaamheid) is aanwezig om de inzet van het nieuwe Delftse college toe te lichten.

Het gesprek aan tafel wordt geleid door Bart Cosijn, gespreksleider van beroep (“Spreken is zilver, gehoord worden is goud”).

Aanmelden
Toegang is vrij, inloop vanaf 19:30 uur. Aanmelden is verplicht via https://pretix.eu/TOPdelft/slimmersneller/
De bijeenkomst wordt ook live gestreamd via het YouTube kanaal van TOPdelft, het www-adres wordt hier later bekendgemaakt.

Toegankelijkheid lezingenzaal
Dit TOPdelft stadsgesprek wordt georganiseerd in de lezingenzaal op de eerste verdieping van het Prinsenkwartier. Er is een kleine lift aanwezig, hier past echter geen scootmobiel in. Indien nodig kunnen wij u begeleiden bij het gebruik van deze lift en zorgen voor een eventuele overstap van scootmobiel naar rolstoel. Als u hiervan gebruik wilt maken, vragen wij u dit te melden door een mail te sturen aan info@topdelft.nl.


Deze activiteit valt onder het thema Campus en de Stad.


deel op sociale media