Stadsgesprek TOPdelft Werkgelegenheid in de (innovatieve) maakindustrie

Met Bas Vollebregt, Mick Eekhout, Anne-Lize Hoftijzer en vertegenwoordigers maakbedrijven onder leiding van Wolter Smit

op 06-02-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Dit stadsgesprek gaat over het perspectief voor de maakindustrie in Delft, als onderdeel van het ecosysteem van kennis en economie. Wethouder Bas Vollebregt en voorzitter EPD Mick Eekhout en Anne-Lize Hoftijzer (TU Delft) zullen de discussie inleiden. We starten met een aantal pitches van Delftse maakbedrijven. De discussie staat onder leiding van Wolter Smit, directeur TOPdesk. De vraagstelling is hoe de opgave in het nieuwe bestuursprogramma van de gemeente Delft, het scheppen van meer werkgelegenheid op alle niveaus met name in de (innovatieve) maakindustrie, gezamenlijk en beter kan worden aangepakt in de Delftse driehoek?
Delft heeft goud in handen. De groeikracht van het ecosysteem van kennis en economie, kennisinstellingen, starters en doorgroeiers wordt als groot gekenschetst. Alle partijen, gemeente, TU Delft en ondernemers hebben forse ambities. Niettemin blijft de groei van de werkgelegenheid achter bij de groei van de stad. Hoe kan dat? Wat moeten we anders doen? Hoe kunnen we de krachten bundelen? De discussie moet gaan over het perspectief, oplossingsrichtingen en actiepunten van alle partijen, over de dilemma’s die daarbij opkomen, over te maken keuzes daarbij en vooral over hoe partijen (beter) kunnen samenwerken: gebundelde inzet voor gedeelde perspectieven.
TOPdelft organiseert dit stadsgesprek in samenspraak met het Economisch Platform Delft (EPD) en de gemeente. Het perspectief voor de nieuwe maakindustrie is een van de vijf centrale opgaven in het bestuursprogramma van het nieuwe college: ‘We zien kansen voor meer werkgelegenheid in de (innovatieve) maakindustrie.’ Het Economisch Platform Delft als strategische denktank vanuit het bedrijfsleven heeft onlangs zijn conclusies over de stimulering van het Delftse ecosysteem gepubliceerd: de beoogde groei van de werkgelegenheid in Delft zal niet lukken zonder omarming van de maakindustrie. De uitwerking van het convenant TU-gemeente bevat een aantal strategische aanbevelingen voor het ecosysteem van kennis en economie.

 Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


deel op sociale media