Stadmakerspodium: Groenmaken in de buurt

Met casus Wilhelminapark en Hartjesveld

op 14-10-2020 om 20:00 uur uur in N.t.b.

Sinds we dichter bij huis blijven als gevolg van het Coronavirus, is het groen in de directe woonomgeving herontdekt. Bij een gebrek aan (kwalitatief) groen zijn het soms de omwonenden die als eerste aan de bel trekken en het initiatief nemen om de boel even goed aan te pakken en te vergroenen, samen met andere omwonenden. Maar zij lopen in dit proces tegen verschillende obstakels aan. Wat mag wel, wat niet? Is er geld beschikbaar? Hoe krijgen we alle omwonenden mee? In het Stadmakerspodium van 23 september gaan we met elkaar in gesprek over de vraag: wat is nodig om recente bewonersinitiatieven in het buurtgroen succesvol te maken? Dit gesprek voeren wij samen met bewoners (initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden), professionals (ambtenaren, groenbeheerders, waterschap e.a.) en politici aan de hand van twee casussen: Wilhelminapark en Hartjesveld.

Het tijdstip staat vast, maar over de precieze vorm voeren we nog overleg (dit i.v.m. de Coronamaatregelen), binnenkort (eerste week september) volgt er meer informatie hierover op deze webpagina.


Deze activiteit valt onder het thema Stadmakerspodium.


deel op sociale media