Stadmakerspodium: Vergroenen van de buurt

Naar meer succesvolle bewonersinitiatieven

op 14-10-2020 om 20:00 uur uur in online via Zoom (webinar)

Met Fieke Grooters, Martine Venema, Frank van Vliet, Taco Postma, Annie Breeuwsma, Agnes van der Linden en Arnoud van der Meulen en anderen o.l.v. Nelly de Ridder

Sinds we dichter bij huis blijven als gevolg van het coronavirus, is het groen in de directe woonomgeving herontdekt. Bij een gebrek aan (kwalitatief) groen zijn het soms de omwonenden die als eerste aan de bel trekken en het initiatief nemen om de boel even goed aan te pakken en te vergroenen, samen met andere omwonenden. Maar zij lopen in dit proces tegen verschillende obstakels aan. Wat mag wel, wat niet? Is er geld beschikbaar? Hoe krijgen we alle omwonenden mee? Waar moeten we allemaal rekening mee houden? In het Stadmakerspodium van 14 oktober gaan we met elkaar in gesprek over dit soort vragen, zodat bewonersinitiatieven in het buurtgroen succesvol kunnen worden. Dit gesprek voeren wij samen met bewoners (initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden), professionals (ambtenaren, groenbeheerders, waterschap e.a.) en politici aan de hand van twee casussen: Wilhelminapark en Hartjesveld.

TOPdelft nodigt u uit om een bijdrage te leveren aan de discussie op 14 oktober a.s. van 20.00 tot 21.30 uur. Het gesprek zal online worden gevoerd via Zoom. Aanmelden is verplicht via deze aanmeld-link (link opent in een nieuw venster).

Het Stadmakerspodium geeft initiatiefnemers de ruimte om kennis en ervaring te delen. Deze avond is een vervolg van het gesprek dat is ontstaan na de 2 stadswandelingen die TOPdelft organiseerde in Hof van Delft (juni) en Tanthof (september).

Stadmakerspodium Online nam een kijkje op ‘t Hartjesveld en ging met Fieke Grooters in gesprek over het buurtinitiatief om ‘t Hartjesveld te vergroenen. Bekijk hier de video.


Deze activiteit valt onder het thema Stadmakerspodium.


deel op sociale media