Bètabalie: Stedelijke toekomst

Lezing door Govert Derix

op 05-06-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Rond de toekomst van de stad zijn er kwesties genoeg die om een oplossing vragen. Er is ongetwijfeld niet één zaligmakend concept als remedie voor al deze kwesties, maar is wel een aantal noties te benoemen die helpen de juiste maatregelen te nemen. Na de grote crisis van de laatste jaren is er een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om nieuwe maatregelen. Men kan denken aan het verleggen van geldstromen en verantwoordelijkheden of een andere rolverdeling en vaardigheden. Dat heeft consequenties voor opleidingen en opdrachtverlening. Centrale vraag: is de polis nog in staat tot een eigen politiek of worden de keuzes elders gemaakt?

Gover Derix is schrijver van de romans Gods Geschenk en Sterrenmoord. Hij is voor en achter de schermen betrokken bij vele ambitieuze projecten voor overheden, instellingen en bedrijfsleven en publiceerde meer dan dertig boeken over o.a. nieuwe manieren van werken, duurzaamheid, architectuur, gebiedsontwikkeling, zorg en filosofieDeze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.


deel op sociale media