Technologie tussen belofte en behoefte

College door Harro van Lente

op 06-06-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Het gangbare idee is dat technologieën worden ontwikkeld als antwoord op bestaande behoeften, zoals gezondheid, veiligheid of mobiliteit. De geschiedenis laat ons echter zien dat nieuwe technologie juist behoeften maken. Volgens Harro van Lente zijn in de ontwikkeling van technologie niet problemen of behoefte leidend, maar technische beloftes – technologie en behoeften volgen later. Dit roept wel vragen op over wenselijkheid en duurzaamheid. Harro van Lente bespreekt historische en hedendaagse voorbeelden, zoals fotografie, internet en ruimtetoerisme.

Harro van Lente is hoogleraar Wetenschap, Technologie en Maatschappij aan de Universiteit Maastricht. Hij is natuurkundige en filosoof en doet onderzoek naar opkomende technologieën.


Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Open Science en Big Data.


deel op sociale media