Together in de wijk: wandeling Voorhof

op 01-09-2021 om 18:15 inloop, vertrek 18:30 uur uur in vanaf het nieuwe buurthuis aan Poptahof Noord 1

Ben je nieuwsgierig naar bijzondere verhalen van mensen in de Voorhof? Doe dan mee aan de vierde “Together” wijkwandeling. Wandelend in een klein groepje, ontdek je hoe ontmoeting en verbinding met succes door wijkbewoners zelf worden georganiseerd.

Voorhof, met als onderdeel Poptahof, is de eerste uitbreidingswijk van Delft en wordt gekenmerkt door veel hoogbouw en een grote diversiteit aan bewoners. Een omvangrijke herstructureringsoperatie transformeerde de Poptahof tot een levendige, stedelijke buurt met publieke ruimtes die uitnodigen tot ontmoeting. Als gevolg van bezuinigingen werd de tweede helft van de geplande herstructurering niet uitgevoerd. Tijdens de wijkwandeling proeven we de sfeer in de buurt. Is er tweedeling tussen ‘nieuw’ en ‘oud’? Hoe komen mensen met elkaar in gesprek? Welke betekenis heeft het Poptapark voor de buurt, wat maakt de verschillende activiteiten tot een succes? Hoe ontwikkelt het nieuwe buurthuis zich tot een steunpunt in de wijk?

Het overdekte winkelcentrum “De Hoven” vormt het hart van de Voorhof. Hier is en wordt stevig bijgebouwd waardoor de Martinus Nijhofflaan een meer stedelijke boulevard is geworden.
Ten zuiden van De Hoven leidt de wijkwandeling langs twee bijzondere voorbeelden van gezamenlijkheid: woon- en leefgemeenschap Taste en Abtswoude Bloeit in het voormalig verzorgingshuis Abtswoude. Wat maakt dat hier ‘Woonkamers van de wijk’ konden ontstaan?

Tijdens de wandeling bespreken we deze en andere vragen met meerdere verhalenvertellers uit de wijk. Juist in deze tijd van individualisering en daarmee samenhangende ervaringen van eenzaamheid, zijn we nieuwsgierig naar de betekenis van het collectieve en de kracht van burgerinitiatieven.

Dit is de vierde wijkwandeling die TOPdelft organiseert in samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein. Eerdere wijkwandelingen werden gehouden in Hof van Delft, Tanthof en Buitenhof. Ook is er in maart 2021 een online bijeenkomst gehouden over wooncollectieven in Delft.

Wandelen in Corona-tijd
We verzamelen op woensdag 1 september vanaf 18.00 uur bij het nieuwe buurthuis, Poptahof Noord 1. De wandeling start om 18.30 uur. Tijdens de wandeling houden we ons aan de maatregelen die gelden op dat moment. We wandelen in groepjes van maximaal zes personen. Het is belangrijk dat je je van te voren aanmeldt.

Aanmelden:
Er zijn 35 kaartjes beschikbaar voor deze wandeling. Je kunt een (of max 2) kaartjes bestellen, via deze link.

https://pretix.eu/TOPdelft/voorhof/


Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


deel op sociale media