Together in de wijk: Wijkwandeling Buitenhof

Een wijkwandeling (corona-proof)

op 02-06-2021 om 19:15 inloop, vertrek 19:30 uur in vertrekpunt Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, Delft

Ben je ook nieuwsgierig naar verhalen uit de Buitenhof? Doe dan mee aan deze derde “together” wijkwandeling. Wandelend in kleine groepjes ontmoeten we verschillende mensen die actief zijn in deze veelkleurige wijk. Waar zetten zij zich voor in? Hoe ontmoeten mensen in de Buitenhof elkaar? Wat is het imago van de wijk en verandert dit nu er zoveel nieuwe ontwikkelingen zijn in de wijk?

De Buitenhof is gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Er is veel hoogbouw waartussen grote mooie groengebieden en waterpartijen. Wat veranderd is zijn de bewoners. Er zijn nu veel eenpersoonshuishoudens en bijna de helft van het aantal mensen heeft een migratieachtergrond. Hoe ervaren Buitenhofbewoners het wonen en samenleven in hun wijk? Wat zijn hun wensen ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in en om de wijk?

We bespreken deze vragen tijdens de wandeling en de verrassende ontmoetingen die deel uitmaken van de wijkwandeling. Juist in deze tijd van individualisering en daarmee samenhangende ervaring van eenzaamheid, stellen wij de vraag naar de betekenis van het collectieve. Hoe ontmoeten flatbewoners elkaar? Wie maken Kopie Koffie en andere intitiatieven in de wijk tot een succes? Wat is de betekenis van de grote groengebieden en de verschillende moestuinen in de wijk? Hoe kunnen bewoners zelf het verschil maken?

Dit is de derde wijkwandeling die TOPdelft organiseert in samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein. Er zijn verslagen van eerdere wijkwandelingen in Hof van Delft en Tanthof in 2020. In maart 2021 vond, ook in het kader van ‘Together’ een online proeverij van wooncollectieven in Delft. Het verslag daarvan vindt u hier.
Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.

Wandelen in Corona-tijd
We verzamelen op woensdag 2 juni vanaf 19.15 bij de Vierhovenkerk, de wandeling start om 19.30uur. Tijdens de wandeling houden we ons aan de maatregelen die gelden op dat moment. We wandelen in groepjes van maximaal zes personen. Het is belangrijk dat je je van tevoren aanmeldt zodat we een en ander goed kunnen organiseren.

Aanmelden
Er zijn maximaal 35 kaartjes beschikbaar voor deze wandeling. U kunt een (of max 2) kaartjes bestellen via https://pretix.eu/TOPdelft/02062021/Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


deel op sociale media