WebTalk: Het rekenmodel achter het Delftse warmteplan

De uitgangspunten, aannames en criteria achter het Warmteplan

op 24-03-2021 om 19:30 - 21:00 uur in online

Op 24 maart 2021 19:30-21:00 organiseren Platform Energietransitie Delft en TOPdelft met medewerking van de gemeente Delft een WebTalk over het rekenmodel dat wordt gebruikt bij het opstellen van het Warmteplan in Delft.

Achtergrond
Gemeente Delft werkt aan het Warmteplan, een plan om voor 2050 de gebouwde omgeving van Delft aardgasvrij te verwarmen. In de eerste fase dit project (feb 2021) heeft het bureau CE Delft in kaart gebracht welke schone warmtetechnieken de laagste ‘nationale kosten’ zouden opleveren voor elke buurt in Delft. Hiervoor wordt een rekenmodel gebruikt. Het Warmteplan presenteert vooral de uitkomsten en gaat niet zo diep in op de werking van het model zelf. Toch is het interessant om meer te weten over de achtergronden van het model. Waar komen die uitkomsten vandaan? Welke informatie wordt allemaal meegenomen? Hoe worden die ‘nationale kosten’ berekend? Hoe is de prijs van de energievormen bepaald? Om dit soort vragen te behandelen, is het initiatief genomen voor een WebTalk waarbij de makers van het model (CE Delft) aanwezig zijn om een toelichting te geven.

CEGOIA model
Er zijn verschillende warmtetransitiemodellen die kunnen worden gebruikt voor de doorrekening van de mogelijke scenario’s om aardgasvrij te worden. Gemeenten baseren de keuzes in hun Warmteplan vooral op deze modellen. CE-Delft gebruikte (in opdracht van de gemeente Delft) het eigen ‘CEGOIA model’.

In de WebTalk zal CE-Delft een toelichting op dit model geven, waarna deelnemers hands-on in groepjes aan de slag kunnen gaan met de webversie van het model. Zij kunnen daarbij de diverse scenario’s voor het Delftse Warmteplan bekijken en aanpassen. In de interactieve sessie komen de input (uitgangpunten, aannames en criteria) en output (resultaten) van het model aan bod en kijken we wat er gebeurt als we aan de knoppen van het model draaien.

Doelgroep
De WebTalk is bedoeld voor de geïnteresseerde bewoner die het fijne wil weten van de gebruikte methoden en technieken achter het Warmteplan-in-wording voor Delft. Het aantal deelnemers is om praktische redenen beperkt tot maximaal 30 deelnemers.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via onderstaande link:
Aanmelden WebTalk

N.B.: Het is aan te bevelen om het programma Zoom op uw computer te installeren als u aan deze sessie deelneemt.


Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie Delft.


deel op sociale media