activiteiten

BètaBalie: Wenda Doff – In gesprek met de stad Delft

op 18-12-2019 om 20:00 uur uur

Vorige maand hield Annemarie Wennekers van het SCP een prachtige lezing over de sociale staat van Nederland. Het leek ons een goed idee daar een vervolg aan te geven met een discussie over de staat van Delft. Wenda Doff was een van de opstellers van het rapport 'In gesprek met de stad Delft'. Dat was een groot onderzoek met als thema’s wonen, openbare ruimte, samen leven en duurzaamheid. We gebruiken de uitkomsten om met elkaar in gesprek te gaan over de staat en de toekomst van Delft. Welke wensbeelden zijn er voor de stad en welke uitdagingen levert dat op? Wat zijn spanningsvelden, dilemma’s en mogelijke oplossingen? Wenda Doff geeft hiervoor de aftrap. Zeker nu er gewerkt wordt aan een visie voor 2040 is deze discussie meer dan op z’n plaats. lees verder


Samen verder werken aan perspectief voor (innovatieve) maakindustrie

Met Bas Vollebregt, Joost Versluijs, Olga Wagenaar en Ferdinand Grapperhaus en anderen onder leiding van Wolter Smit

op 11-12-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

In het stadsgesprek van 6 februari 2019 over de werkgelegenheid in de innovatieve maakindustrie waren alle partijen (gemeente Delft, TU Delft en ondernemers) het eens over de grote potentie van deze Delftse maakindustrie. De gemeente heeft inmiddels een actieprogramma voor de ruimtelijk economische visie opgesteld. Voor de Schieoevers is een ontwikkelingsperspectief opgesteld die ruim baan belooft voor de maakindustrie. De TU Delft zoekt naar nieuwe samenwerking met het bedrijfsleven. Maar is dat voldoende? Komt de samenwerking wel voldoende van de grond? Gunnen we elkaar echt wat? Zetten we voldoende concrete stappen? Maar bovenal: hebben we voldoende gezamenlijk perspectief? En welke keuzen moeten we gezamenlijk maken? Dat zijn de vragen voor dit stadsgesprek. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


De machine en ik – Hoe vrij zijn wij?

met techniekfilosoof Jan Peter Bergen en choreograaf David Middendorp

op 04-12-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Op deze avond nemen techniekfilosoof Jan Peter Bergen en choreograaf David Middendorp de ontwikkeling van de interactie tussen mens en techniek door. Hoe vrij zijn wij eigenlijk? En in hoeverre kunnen we een machine maken die zelf keuzes kan maken? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Kunst & Techniek.


Ontwerpcafé: Stedelijk wonen in het Bethelpark

Stefan Prins van het architectenbureau Powerhouse Company presenteert de plannen in het Ontwerpcafé van DelftDesign

op 28-11-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Het gebied grenzend aan het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt herbestemd tot bestendige stadswijk. Deze stedelijke inbreiding sluit aan bij de bestaande structuur van de Buitenhof, het nieuwe ziekenhuis en een naastgelegen ecologische zone. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


Innovaties in mobiliteit, wat is het perspectief?

Met Jacoba van Gastel, Guido Sluijsmans, Steven van Dijk, Maaike Snelder en Bart van Arem, o.l.v. Kees Ruijgrok

op 27-11-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

De gemeente Delft bereidt een mobiliteitsplan voor. Dat komt begin volgend jaar uit. Dat plan moet het antwoord geven op de vraag hoe de groei van de mobiliteit die ontstaat door de forse verdichting van Delft kan worden opgevangen. Hoe zorgen we dat het toenemende verkeer veilig over de Delftse wegen kan blijven rijden? Wordt […] lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.