activiteiten

Stadsgesprek Schieoevers

Mmv Gilbert Bal, Rene Kluft, Joris Kleinveld (ovb), en anderen olv Bert Slagmolen

op 08-11-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

In de Kadernota wordt het gebied Schieoevers aangewezen om er een deel van de omvangrijke Delftse woningbouwtaakstelling (15.000 woningen) te realiseren. De Kadernota stelt ook dat Delft High Tech Capital van Nederland moet worden. In de uitwerking van het convenant tussen de gemeente en de TU wordt voor de Schieoevers daarom ook ingezet op de (kennisintensieve) maakindustrie. Naast de vorig jaar vastgestelde Woonvisie werkt de gemeente inmiddels aan de Werkvisie, zoals toegezegd aan de gemeenteraad. Beide visies zijn nodig om ruimtelijke consequenties van de zeer ambitieuze economische en woningbouwdoelen van de gemeente af te wegen. De Schieoevers zijn het eerste gebied waar die afweging actueel wordt. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsdebatten.


Anticiperen op de Omgevingswet

Wat weet je en wat wil je eigenlijk weten over de nieuwe omgevingswet?

op 25-10-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Wat weet je en wat wil je eigenlijk weten over de nieuwe Omgevingswet? Ontdek dit op deze interactieve avond met Nico op de Laak. Hij is een expert op dit terrein en zet ons aan het denken. Daarbij bespreken we Delftse casussen en de Delftse aanpak met experimentprojecten als Green Village, staal, Rode Dorp en Omgevingsvisie. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


The Hacker of Wall Street: Is je geld veilig in Cyberspace?

Rolf van Wegberg over cybersecurity

op 18-10-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Fraude met online betaaldiensten is een van de meest kostbare vormen van cybercrime. Niet alleen banken en andere financiële instellingen zijn doelwit, maar ook de gewone burger kan slachtoffer worden van de digitale bankrover. Rolf van Wegberg (TU Delft) neemt ons mee in de wereld van malware, botnets, bitcoins en de krochten van het dark web. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bèta Balie.


Wat is de energietransitie?

Sprekers: Kornelis Blok (Hoogleraar Energie TU Delft), Ron Wit (Directeur Eneco) en Maya van der Steenhoven (Gas Los Campagne). Moderator: Martijn van Calmthout

op 12-10-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Er is een klimaat-akkoord en een energie-akkoord. Dat is mooi maar dergelijke akkoorden bestaan op papier en zoals bekend is papier geduldig. Wordt er voldoende gedaan om de doelstellingen uit deze akkoorden te bereiken en wat kan of moet men van de diverse partijen verwachten? Moet er een nationaal plan komen? Is een aanpassing van regels gewenst? Of zijn andere maatregelen noodzakelijk?  lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bèta Balie.


Initiatieven in en rond de Buitenhof

Met medewerking van Kees Huisman, Glenn Weisz, Raimond de Prez en anderen onder leiding van Jan Bloemberg

op 11-10-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

De Buitenhof krijgt meer aandacht in de stad. Vanavond geven we het podium aan een aantal initiatieven in en rond de Buitenhof: Communityschool De Horizon, talentontwikkeling voor kwetsbare jongeren, leiderschapsontwikkeling en techniekonderwijs. Wethouder De Prez zal ons bijpraten over hoe deze initiatieven passen in het integrale fysieke en sociale programma van De Buitenhof. Daarover gaan we in gesprek met de zaal. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.