activiteiten

Prettig wonen in de Wippolder

Oriëntatiebijeenkomst voor een leefbaarheidsoverleg

op 09-07-2019 om 20:00 uur uur in Immanuëlkerk, Schoemakersstraat 1, Delft

Uit gesprekken met bewoners van de Wippolder en organisaties die werkzaam zijn in de wijk, zoals de wijkagent, corporaties en Delft voor Elkaar, blijkt: er is behoefte aan een leefbaarheidsoverleg. Een overleg waar je afspraken kunt maken over zaken als handhaving, veiligheid en kinderspeelplaatsen. Waar je met elkaar zoekt naar manieren om het samenleven in de wijk te verbeteren. U bent van harte welkom om mee te praten. Fijn als u zich van te voren wilt aanmelden. Dat kan via : info@topdelft.nl. Maar u kunt ook zonder aanmelding meedoen. lees verder


Iedereen aan de slag voor water

Wat zijn de komende jaren de voornaamste opgaven in Delft?

op 26-06-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

'Iedereen aan de slag voor water' is de titel van het bestuursakkoord dat de komende vier jaren uitgevoerd zal worden door het nieuwe hoogheemraadschap van Delfland. Het is een bijzonder bestuursakkoord, omdat het een akkoord is tussen alle elf fracties in de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap. Niet de verschillen, maar de overeenkomsten tussen de elf verschillende fracties vormden het vertrekpunt. We zijn benieuwd naar hun ervaringen en praten hierover met enkele Delftse bestuurders waaronder Manita Koops en Leon Homburg. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.


Plannen voor het Agathaplein: een terugblik

GEANNULEERD

op 19-06-2019 om GEANNULEERD uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

DEZE ACTIVITEIT IS DOOR OMSTANDIGHEDEN GEANNULEERD. WE ZOEKEN EEN NIEUWE DATUM. lees verder


Paul Scheffer: De open samenleving en haar grenzen

Hugo de Groot-lezing met aansluitend dialoog

op 06-06-2019 om 20.00 uur in LET OP: Nieuwe Kerk, Delft

Een lezing die aanzet tot denken en waarna ruimte is voor dialoog aan kleinere tafels met George Gelauff (publicist maatschappelijke betrokkenheid) als co-referent en begeleider. Iedereen die wil meedenken en meewerken aan Delft als verbonden stad is van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen. Toegang is gratis maar aanmelding is gewenst via: aanmelding-hugodegroot@delft.nl. Deze lezing valt onder het programma van WIZ (Wijken & Innovatie & Zorg): 100.000 inwoners: hoe vinden we elkaar. De lezing is een gezamenlijk initiatief van TOPdelft, platform Delftse Bruggen, de Raad van Kerken en de gemeente Delft. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


Bètabalie: Stedelijke toekomst

Lezing door Govert Derix

op 05-06-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Rond de toekomst van de stad zijn er kwesties genoeg die om een oplossing vragen. Na de grote crisis van de laatste jaren is er een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om nieuwe maatregelen. Centrale vraag: is de polis nog in staat tot een eigen politiek of worden de keuzes elders gemaakt? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.