activiteiten

Start Living Lab ‘Afvalstad’

Waarom is het zo intransparant wat er met afval gebeurt?

op 21-09-2019 om 14:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Afval: wat is het eigenlijk? Kan je afval als grondstof zien? Hoe moet je de scheiding dan organiseren? Waarom is het zo intransparant wat er met afval gebeurt? “Hoe schoner de stad, hoe minder vandalisme.” Welke experimenten zijn mogelijk? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Manifestaties en excursies.


De strijd om de toekomst

Spreker Addie Schulte, freelance journalist

op 18-09-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Hoe gaat het met ons? Is Nederland een gaaf land dat terecht in de mondiale top-5 staat van alle goede lijstjes? Of moeten we kritisch kijken naar onze tekortkomingen: een beroerd milieu, pensioenen die niet meer gegarandeerd kunnen worden, toenemende economische, sociale en culturele tweedelingen, enzovoort? Is het glas half vol of half leeg? Rond dit thema wordt de komende maanden een aantal lezingen gehouden. Spreker deze avond: Addie Schulte, freelance journalist lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie: Technology for Life.


Presentatie ontwerpen Prinsenkwartier van studenten Bouwkunde

tentoonstelling en pitches

op 10-09-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Het Prinsenkwartier wordt wellicht verbouwd; een mooie kans om studenten Bouwkunde te vragen naar hun ideeën. Een presentatie via een kleine tentoonstelling en een pitch van de studenten. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad van creativiteit.


Monitoring verstedelijking Delft

Workshop: Welke Delftse waarden vinden we van belang?

op 04-09-2019 om 19:30 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Delft staat voor een aantal grote opgaven. De gemeente Delft heeft zich voorgenomen de komende jaren 15.000 woningen te bouwen en ruimte te maken voor 10.000 extra arbeidsplaatsen. De gemeenteraad wil graag met de maatschappelijke partners van gedachten wisselen over de betekenis van deze opgave. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Prettig wonen in de Wippolder

Oriëntatiebijeenkomst voor een leefbaarheidsoverleg

op 09-07-2019 om 20:00 uur uur in Immanuëlkerk, Schoemakersstraat 1, Delft

Uit gesprekken met bewoners van de Wippolder en organisaties die werkzaam zijn in de wijk, zoals de wijkagent, corporaties en Delft voor Elkaar, blijkt: er is behoefte aan een leefbaarheidsoverleg. Een overleg waar je afspraken kunt maken over zaken als handhaving, veiligheid en kinderspeelplaatsen. Waar je met elkaar zoekt naar manieren om het samenleven in de wijk te verbeteren. U bent van harte welkom om mee te praten. Fijn als u zich van te voren wilt aanmelden. Dat kan via : info@topdelft.nl. Maar u kunt ook zonder aanmelding meedoen. lees verder