activiteiten

Stadsgesprek Making of Schieoevers

Wat voor stad wil Delft worden?

op 28-11-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

TOPdelft organiseert samen met de ondernemers van Delft en de gemeente op woensdagavond 28 november het Stadsgesprek Making of Schieoevers. Op de avond praten we over hoe het industriegebied Schieoevers Noord kan transformeren naar een aantrekkelijk gemengd werk- en woongebied met een innovatief en duurzaam karakter. De gemeente heeft een Concept Ontwikkelplan Schieovers (COP) opgesteld waarover Marco Broekman ons bij zal praten. Het bedrijfsleven heeft haar eigen visie op het gebied uitgewerkt, ‘Schieoevers maakt de toekomst’: hoe ruimte te bieden aan de maakindustrie in een gemengd werk-woonmilieu? De visies verschillen in perspectief en in programma. Kom meedenken over de toekomst van een bijzonder stuk Delft met o.a. astronaut André Kuipers, urban designer Marco Broekman, ondernemer René Kluft van Festo, Theun Baller van de TU Delft, wethouder Stephan Brandligt en vele anderen. Let op: aanmelden noodzakelijk voor deze avond. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Cursus Politiek en filosofie – 8. Politiek en maatschappelijke organisaties

Lezing door Kristine Leenman

op 27-11-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

De overheid is veel meer dan alleen het openbaar bestuur en de ambtenaren die werken bij rijk, provincie of gemeente. Er is nog een heel scala aan instellingen en organisaties dat rechtstreeks afhankelijk is van publieke middelen, maar dat op afstand van de democratische processen werk verricht. Denk aan zorginstellingen, scholen, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, noem maar op. De recente perikelen laten zien hoe moeilijk het is om politieke invloed uit te oefenen op dit soort instellingen. Hoe werkt het nu en welke verbeteringen zijn mogelijk? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Politiek en filosofie.


Speeddate studenteninitiatieven

Voor iedereen: ontmoeten, ervaringen uitwisselen en samenwerken rond verschillende studenteninitiatieven

op 21-11-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Stad Delft en TU Delft worden Betere Buren: Door elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen kan iedereen van elkaar leren en kunnen nieuwe samenwerkingen ontstaan. Met onder andere: Engineers 4 Refugees, Heart to handle, SHS Delft (Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft) Buytendelft, Aangenaam (maatschappelijke commissie Sint Jansbrug), Virgiel Doet (maatschappelijke commissie Virgiel), Stichting Leven in Delft (maatschappelijke commissie DSC) lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadmakerspodium.


Cursus Politiek en filosofie – 7. Hoe werkt de lokale democratie in feite?

Lezing door Marije van den Berg

op 20-11-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Marije van den Berg spreekt over de lokale democratie anno nu en de rol van gemeenteraden daarin. Ze heeft haar sporen verdiend, zowel in de praktijk (gemeenteraadslid en lokaal initiatiefnemer) als onderzoeker en adviseur, en kwam de laatste jaren op tientallen plekken in het land bij lokale ‘democratische experimenten’. Ze kan daar smakelijk over vertellen en heeft er lol in om de bestuurskundige theorie plat te slaan in heldere one-liners, aangevuld met voorbeelden uit de lokale democratische praktijk. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Politiek en filosofie.


Techniek & Dementie

Met Johan Molenbroek en Dick-Jan Zijda

op 14-11-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Welke hulpmiddelen kunnen handig zijn voor mensen met dementie? Samen met de afdeling Delft-Westland-Oostland van Alzheimer Nederland organiseert TOPdelft een aantal avonden over dementie. Deze avond gaat over hulpmiddelen die handig kunnen zijn voor mensen met dementie. Met bijdragen van dr. ir. Johan Molenbroek (Universitair Hoofddocent Industrieel Ontwerpen TU Delft) en Dick-Jan Zijda (E-Health Academie DEHA). lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.