activiteiten

De sociale staat van Nederland

Hoe gaat het feitelijk met ons en hoe zien we dit zelf?

op 20-11-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Hoe ontwikkelt de kwaliteit van leven zich in een veranderende samenleving? Dit zijn vragen die tijdens deze lezing centraal staan en besproken worden aan de hand van recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat de kwaliteit van leven van inwoners in Nederland volgt, verkent en verklaart. Spreekster: Annemarie Wennekers. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.


Tanthof zoekt de dialoog

Wat is de beste plek voor de nieuwbouw van de basisscholen?

op 19-11-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

TOPdelft biedt bewoners uit de Tanthof het platform om in gesprek te gaan. In de wijk is veel discussie ontstaan over de wens van de scholen om één grote gezamenlijke school te herbouwen in het park of op de locatie van de Kinderboerderij. Er spelen veel dilemma’s zoals de keuze voor verdichting versus het belang dat bewoners aan groen hechten; de voordelen van het concentreren van voorzieningen versus de bereikbaarheid van voorzieningen. Hier gaan we het over hebben aan de hand van reacties van verschillende bewoners. Bewoners uit andere wijken zijn uitgenodigd om mee te denken. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Energietransitie van onderop, hoe gaan we dat doen?

Met Yolande Kolstee, Trude Buitenhuis, Arjen Rijsdijk o.l.v. Jan Kadijk

op 13-11-2019 om 20:00 uur

De energietransitie is niet alleen een opgave voor de gemeente maar zeker ook voor bewoners en bedrijven. Het vraagt om betrokkenheid van ons allemaal bij de aanpak en keuze van oplossingen. Het vraagt om meedenken van onderop, vanuit de wijk, de buurt of de straat. Avond in samenwerking met Platform Energietransitie Delft lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie Delft.


Panorama Delft

Hoe ziet Delft Panorama Delft?

op 30-10-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Tijdens “Ons Delft” op 18 mei heeft het Panorama Nederland in het Prinsenkwartier gestaan en is dit door Daan Zandbelt gepresenteerd. Deze gelegenheid heeft het Prinsenkwartier samen met DelftDesign en TOPdelft aangegrepen om een Panorama Delft te initiëren als uitnodiging voor Delftenaren om hun visie, wensen, dromen voor de stad te verbeelden op een doek […] lees verder


Plannen voor het Agathaplein: een terugblik

Gesprek met deskundigen over proces en inhoud

op 23-10-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

In het afgelopen jaar zijn de plannen voor het Prinsenhof en Agathaplein na verzet door diverse stakeholders opnieuw bezien. Na een jaar plannen maken kijken we met enkele externe deskundigen terug op proces en inhoud van de plannen voor Prinsenhof en Agathaplein. Hans van Heeswijk, Eveline van de Kruit en Paul van de Grinten zullen optreden als deskundigen. lees verder