activiteiten

Wetenschap en filosofie: 3. Karl Popper (1902-1994)

Lezing door Jan Brouwer

op 23-04-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Karl Popper wordt beschouwd als een van de grootste wetenschapsfilosofen van de 20e eeuw. Hij is het bekendst geworden door zijn weerlegging van het klassieke model van wetenschap als een proces van observatie en inductie, zijn pleidooi voor falsifieerbaarheid als criterium om wetenschap van non-wetenschap te scheiden en zijn verdediging van de 'open samenleving'. Niet gering maar waarom is zijn methode niet de algemeen geldende standaard geworden en vindt hij betrekkelijk weinig navolging? Kosten: 30 euro voor de hele reeks en per keer 7,50 euro. Aanmelding via info@prinsenkwartier.nl en betaling op NL24 RABO 0300 0138 33 tnv Coöperatie Prinsenkwartier. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wetenschap en filosofie.


Wetenschap en filosofie: 2. Het ontwerp wetenschap van Thales 600 v.Chr tot Foucault (1926 – 1984)

Lezing door Taeke de Jong

op 16-04-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Het verhaal van de Westerse wetenschap begint 2600 jaar geleden en de ontwikkeling gaat door tot vandaag. Wat kan de wetenschap doen om de waarheid te leren kennen of kan zij dat niet? Wat doet de wetenschap met ons vertrouwen in de wetenschap, maar ook in elkaar? Kosten: 30 euro voor de hele reeks en per keer 7,50 euro. Aanmelding via info@prinsenkwartier.nl en betaling op NL24 RABO 0300 0138 33 tnv Coöperatie Prinsenkwartier. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wetenschap en filosofie.


De duurzaamste kilometer van Nederland

Lezing van Nadia Remmerswaal, innovatiemanager DZKMNL

op 10-04-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

In het gebied rondom station Leiden Centraal en de Schipholweg is een transformatie gaande. Dit gebied – waar dagelijks meer dan 70.000 mensen gebruik van maken – wordt vóór 2025 veranderd in de Duurzaamste Kilometer van Nederland. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie.


Wetenschap en filosofie: 1. Bas van Fraassen (1941-)

Lezing door F.A. Muller

op 09-04-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Eerste lezing in de reeks Wetenschap en filosofie. Ons onderzoek begint bij een eeuwenoude vraag: of er onafhankelijk van menselijke waarneming en bewustzijn een werkelijkheid bestaat. Als we verschillend kunnen kijken naar wat waarneembaarheid is en hoe de wetenschap zich verhoudt met onwaarneembare entiteiten, wat is de betekenis van de wetenschap in het vinden van zekerheid en vertrouwen? Kosten: 30 euro voor de hele reeks en per keer 7,50 euro. Aanmelding via info@prinsenkwartier.nl en betaling op NL24 RABO 0300 0138 33 tnv Coöperatie Prinsenkwartier. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wetenschap en filosofie.


Grotius-lezingen: Godsdienststrijd in de republiek

Lezing door Tjaard Barnard

op 04-04-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Tjaard Barnard is predikant in Rotterdam. Tjaard studeerde theologie en is gespecialiseerd in de kerkgeschiedenis en het kerkrecht. Hij is de juiste persoon om iets te vertellen over godsdienststrijd tijdens het twaalfjarig bestand waarin Hugo Grotius een rol speelde. Voor deze lezing is opgeven noodzakelijk ivm de beschikbare ruimte: info@prinsenkwartier.nl. Kosten: 7,50 euro (of 30 euro voor de hele reeks). lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Grotius-lezingen.