activiteiten

Grotius-lezingen: Tweedelingen in de 17de eeuw

Lezing door Luc Panhuysen

op 16-05-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Luc Panhuysen is de laatste spreker in de lezingenreeks die voorafgaat aan de Hugo de Groot-lezing van 6 juni. Panhuysen studeerde geschiedenis en werkte als journalist bij het Parool en de Groene Amsterdammer. Luc schreef diverse historische boeken over de wederdopers, Jan van Leiden en een omvangrijke dubbelbiografie over de gebroeders Johan en Cornelis de Witt en over het rampjaar 1672. Zijn laatste boek gaat over de ooggetuigen van de tachtigjarige oorlog. Voor deze lezing is opgeven noodzakelijk ivm de beschikbare ruimte: info@prinsenkwartier.nl. Kosten: 7,50 euro (of 30 euro voor de hele reeks). De serie wordt afgesloten met een gratis toegankelijke Hugo de Groot-lezing van Paul Scheffer op 6 juni, lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Grotius-lezingen.


Bètabalie: Stedelijke functies

Lezing door Jan-Hendrik Bakker

op 15-05-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

In de meeste steden zijn meerdere basisfuncties te herkennen. Dat zijn broedplaats, werkplaats, marktplaats, afzetgebied en schuilplaats. Deze functies zorgden ervoor dat er sprake was van een samenhangend geheel, vooral dankzij arbeidsdeling op een klein oppervlak. De vraag voor de toekomst is welke functies nog vervuld zullen worden en of er geen nieuwe functies ontstaan? Bijvoorbeeld de stad als speelplaats, als evenemententerrein, als energiebron of als nieuw natuurgebied. En staat ons een verdere schaalvergroting te wachten naar megapolissen of juist een schaalverkleining? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.


Wetenschap en filosofie: 4. Georg Friedrich Hegel (1770 –1831)

Lezing door Herman van Erp

op 14-05-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Onderzoeksvraag: De dialectische methode van Hegel komt vandaag de dag vaak naar voren in slagkreten als 'innovatie is een synthese van bestaande zaken', maar ook in '1+1=3'. Is met de these en antithese tot synthese een startschot gegeven om de relatie tussen weten en waarheid ter discussie te stellen? Kosten: 30 euro voor de hele reeks en per keer 7,50 euro. Aanmelding via info@prinsenkwartier.nl en betaling op NL24 RABO 0300 0138 33 tnv Coöperatie Prinsenkwartier lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wetenschap en filosofie.


Grotius-lezingen: Grotius als inspiratiebron

Lezing door Roel van Oosten

op 09-05-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Roel van Oosten is de vijfde spreker in de reeks Grotius Lezingen. Van Oosten is geen historicus, maar een veelzijdig Nederlands componist van modern klassieke muziek. Hij componeerde onder andere muziek geïnspireerd op Mare Liberum van Hugo Grotius. Hij zal vertellen over het ontstaan van de compositie en wordt bijgestaan door Jeroen Vervliet die veel weet van de artistieke aspiraties van Hugo Grotius. Voor deze lezing is opgeven noodzakelijk ivm de beschikbare ruimte: info@prinsenkwartier.nl. Kosten: 7,50 euro (of 30 euro voor de hele reeks). lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Grotius-lezingen.


Grotius-lezingen: Grotius als rechtsgeleerde

Lezing door Arthur Eyffinger

op 25-04-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Arthur Eyffinger is classicus en juridisch historicus. Hij werkte als onderzoeker van de werken van Hugo Grotius aan het Grotius Instituut. Arthur schreef een van de essays in het grote boek 'Maurits' over zijn relatie met Hugo Grotius. Voor deze lezing is opgeven noodzakelijk ivm de beschikbare ruimte: info@prinsenkwartier.nl. Kosten: 7,50 euro (of 30 euro voor de hele reeks). lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Grotius-lezingen.