activiteiten

Start Zorg&techniek&wijken, de gebruiker centraal

m.m.v. programmadirecteur Nick Guldemond en wethouder Raimond De Prez

op 13-03-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

TOP organiseert samen met onderzoekers van de Health Experience groep van de TU Delft deze startbijeenkomst in het kader van het thema Zorg&techniek&wijken. Om de zorg goed bemensbaar en betaalbaar te houden zijn technische innovaties noodzakelijk. Maar om deze technieken echt te laten werken moet het perspectief van de gebruikers veel meer centraal komen te staan. Daarbij gaat het zowel om mensen die zorg genieten als om zorgverleners en mantelzorgers. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


Delft in Metropoolregio

Debat met Madeleine van Toorenburg (CDA), Pieter Litjens (VVD), Josine Meurs (D66)

op 06-03-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In het regeerakkoord van kabinet Rutte II is afgesproken dat 'Decentralisaties in principe gericht zullen worden op 100.000+ gemeenten.' Of in begrijpelijk Nederlands: het kabinet wil dat er uiteindelijk alleen nog gemeenten van 100.000+ inwoners zijn. Wat betekent dit voor Delft met haar 96.000 inwoners? Is dit een kans voor Delft om tot een grote speler binnen de Metropoolregio uit te groeien, of is het een bedreiging en moet Delft verder niet mee gaan in de opschaling van gemeenten? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.