contact Delft Design

Ontwerpersvereniging DelftDesign
Prinsenkwartier
Sint Agathaplein 4
2611 HR Delft
KVK:40398212
RSIN:816560237
IBAN NL34INGB0004739604

info@delftdesign.nl


Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Momenteel heeft DelftDesign een ANBI aanvraag ingediend daarbij hoort een Beleidsplan DelftDesign 2019-2022.


Bestuur Delft Design

Rico Heykant

Voorzitter

ricoheykant@delftdesign.nl


Anton Zoetmulder

Penningmeester

antonzoetmulder@delftdesign.nl

Siska Surja

Secretaris

siskasurja@delftdesign.nl


Claire Marks

Bestuurslid

clairemarks@delftdesign.nl


Sam Ninaber

Bestuurslid

samninaber@delftdesign.nl