DELFT​DESIGN​CHALLENGE​2014

innovatieve ideeën voor zelfzorg

Probleembeschrijving

De krimpende budgetten en toenemende vergrijzing zorgen voor een ernstige druk op onze zorgvoorzieningen. De overheid verwacht dat mensen veel meer zelf gaan doen, zoals langer thuis blijven wonen, hun eigen (mantel)zorg regelen en zelf medisch handelen. Maar dit is nog niet zo makkelijk. Veel woningen zijn niet geschikt om in verzorgd te worden, overbelasting van mantelzorgers is nu al een groot probleem en vereenzaming ligt op de loer. Er wordt veel verwacht van technologische innovaties zoals domotica en e-health (digitale zorgverlening) maar hoe krijg je mensen zo ver dat ze technologie ook gaan gebruiken?

Delft Design Challenge zoekt innovatieve oplossingen voor de volgende problemen rond zelfzorg in de eigen woonomgeving:

 1. Hoe kan de woonomgeving “zorgen”? Wat is het domotica-concept van de toekomst waarin fysieke en digitale omgeving geoptimaliseerd zijn voor ver- of ontzorging?
 2. Door de veranderende wetgeving zullen er meer taken op de schouders van mantelzorgers komen. Naast de zorg voor een partner, ouder, familielid of vriend heeft de mantelzorger ook nog een eigen leven. Welke oplossingen zijn er te bedenken om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, om zorg te delen of om zorgtaken van mantelzorgers te verminderen?
 3. Wanneer mensen zelf (of hun mantelzorgers) medische handelingen verrichten, bespaart dat veel zorgkosten. Zelf medisch handelen zijn we echter niet gewend waardoor er veel koudwatervrees voor bestaat. Hoe overwin je de angst om het zelf te doen en hoe zorg je dat kwaliteit en veiligheid geborgd zijn bij zelf medisch handelen?

Opdracht

Ontwikkel een nieuw idee voor zelfzorg in de eigen woonomgeving met als focusgebieden: het domotica-concept van de toekomst, voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en zelf medisch handelen. Het idee kan een product, dienst, sociale, bouwkundige of ICT innovatie zijn of een combinatie hiervan.

Proces

Inschrijven en Kick-off

Inschrijven voor Delft Design Challenge kan via de website tot en met woensdag 7 mei.

Pitch

Op woensdag 21 mei worden alle teams gevraagd hun ideeën in 3 minuten te pitchen aan de jury (en elkaar). De jury zal hieruit maximaal 5 teams selecteren en de desbetreffende teams vragen hun ideeën uit te werken. Hiervoor is per team € 5000,- gereserveerd.

Uitwerken

De uitwerkingsfase loopt van 21 mei tot 9 juli. De geselecteerde teams worden ondersteund bij de uitwerking van hun ontwerpen en gekoppeld aan experts en marktpartijen.

Presentatie en Projectenmarkt

Op woensdag 9 juli presenteren de geselecteerde teams de uitwerking van hun idee. Hierbij worden verschillende partijen uit het veld uitgenodigd die geïnteresseerd kunnen zijn in het implementeren van het ontwerp. Na afloop van de presentatie wordt tijdens een projectenmarkt gericht gewerkt aan samenwerking tussen de teams en marktpartijen om de ontwerpen te realiseren.

Programma van Eisen

Algemeen

 • het idee dient een oplossing te bieden voor één of meerdere van de drie probleemstellingen rondom zelfzorg.
 • Het idee moet gepositioneerd worden binnen het “zorgveld”. Welke partijen hebben hier profijt van?
 • Het idee dient realistisch te zijn. De technische en gebruiksmogelijkheden en financiële haalbaarheid moeten onderbouwd worden, kostenbesparing of winst zijn hierbij een pré.
 • De eindgebruiker dient duidelijk centraal te staan, zowel in het idee als in het uitwerkingsproces.
 • Er dient een ontwerpteam samengesteld te worden van minimaal 2 personen. Bij voorkeur bestaat het team uit meerdere disciplines zodat er voldoende kennis aan boord is om het idee/ontwerp voldoende te onderbouwen.

Pitch

 • De pitch zal gedaan worden middels een korte beamer-presentatie (3 minuten) en het aanleveren van een A3 paneel. De teams zijn vrij om hierbij een model aan te leveren, mits deze kleiner is dan 50x50x50cm.
 • Bij de pitch dient een planning en begroting gepresenteerd te worden voor de uitwerkingsfase (hoe wordt, in het geval van selectie, de € 5000,- besteed).

Uitwerking

 • Voor de eindpresentatie (10 minuten) en projecten- markt dienen de teams 2 A1 posters te maken (op foamboard) waarmee het ontwerp uitgelegd wordt. Een begeleidend model of prototype kan verhelderend werken.
 • Bij de uitwerking dient een globaal businessplan en een strategie voor realisatie van het idee gepresenteerd te worden.

De jury

De jury wordt voorgezeten door Bart Ahsmann, Valorisatie Manager bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft en operationeel directeur van CLICKNL|DESIGN. Daarnaast zal de jury bezetting hebben vanuit de gemeente Delft, thuiszorg- organisatie Buurtzorg en andere partijen uit de zorgsector. De samenstelling van de jury zal bekend gemaakt worden tijdens de Kick-Off op donderdag 24 april.

Inschrijven en contact

Meld je aan tot en met 7 mei. Schrijf je in of stel een vraag door een email te sturen naar delftdesignchallenge@topdelftdesign.nl