In 2014 vond de eerste Delft Design Challenge plaats, met als doel innovatieve ideeën voor zelfzorg te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Het idee ontstond omdat in Delft potentieel veel goede ideeën bedacht worden, door de grote creatieve industrie en de aanwas van nieuw talent van de TU en de hogescholen. De Delft Design Challenge voorziet er in dat het vaak lastig is deze ideeën naar de markt te brengen, en helpt hierbij door het nieuwe talent en de bestaande ervaring te bundelen om lastige maatschappelijke problemen te lijf te gaan. De eerste Challenge betreft de verbetering van het zorgaanbod om mensen langer zelfstandig te laten wonen.

Op 21 mei waren er dertien enthousiaste teams die hun innovatieve ideeën presenteerden. Van apps voor mantelzorgers tot 'custom-made' mantelzorgwoningen, van zorgrobots tot fysieke hulpmiddelen bij het douchen en zelfs een rolstoel die kan traplopen. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de zorgsector en van de TU Delft, koos vijf teams uit die een financiële ondersteuning kregen om hun idee verder uit te werken en inhoudelijk ondersteund werden bij het verder ontwikkelen van hun idee en het vinden van aansluiting bij marktpartijen. Deze vijf teams presenteerden op 9 juli hun doorontwikkelde idee aan belangstellenden en de zorgsector en konden spreken met geïnteresseerden tijdens de projectenmarkt.

Bij de Delft Design Challenge was niet de prijsvraag zelf het hoofddoel, maar het vinden van concrete en realistische oplossingen voor een maatschappelijk probleem. De ideeën werden door de jury getoetst aan de praktijk en moesten een haalbare business-case voor de uitvoering hebben. Om de stap van idee naar realisatie te faciliteren heeft de Delft Design Challenge zich laten sturen door invloed van uit het veld. Ook zijn de teams begeleid in de uitwerking van hun ideeën en is er actief gezocht naar matches met partijen uit het veld om de realisatiekansen te maximaliseren. Het resultaat is dat de vijf teams die deze begeleiding en financiële bijdrage kregen, hun idee een stapje dichter naar de markt hebben kunnen brengen.

deel op sociale media

Uitbrander

De Uitbrander werd gepresenteerd door een enthousiast team, bestaande uit 2 masterstudenten, een trainee en een design engineer. Het idee is er op gericht de bewoner er aan te herinneren dat er iets op het fornuis staat, waardoor brand in de keuken voorkomen wordt. De jury prijst de eenvoud van het idee, het is sterk gefocust op één probleem en er is goed onderzoek gedaan naar de oorzaak van brand bij ouderen. De potentiële impact die een dergelijk product kan hebben, onderschrijft de jury dan ook. De aanpak heeft geleid tot een haalbare oplossing die bovendien goed schaalbaar is. De kracht zit ‘m hier in de eenvoud.

Omdat het team zijn idee nog even wil beschermen wordt hier geen poster geplaatst.

Contactinformatie: Frank Schalkwijk, Schalkwijkfrank@hotmail.com

Mantellink

Mantellink is het idee van 2 jonge ontwerpers en een consultant die al even met het idee bezig waren. Het idee is een applicatie die de communicatie van zorgverleners naar mantelzorgers en mantelzorgers onderling verbetert. De applicatie richt zich vooral op het netwerk van de zorgpatiënt en is makkelijk in het gebruik. De jury zei over dit ontwerp te geloven in de moderne en doeltreffende oplossing. Er is goed gekeken naar de behoefte bij de mantelzorger. De oplossing is mooi vormgegeven en maakt op prettige wijze gebruik van bestaande technieken. Daarmee is het potentieel van het idee sterk.

Klik hier voor de poster van team Mantellink.

Contactinformatie: Elien Phernambucq, elien@mantellink.nl

Helping Hand

Het team van de Helping Hand heeft een robot ontworpen die het voor mensen met een lichamelijke beperking gemakkelijker maakt zelfstandig naar het toilet te gaan. De robot biedt houvast maar beweegt ook mee waardoor opstaan en zitten, maar ook staan makkelijker wordt. De technologie waarop dit principe berust wordt vanwege de lopende patentaanvraag nog even geheim gehouden. De jury heeft via de toegestuurde documenten wat dieper in het beschermde concept kunnen kijken dan de openbare presentatie mogelijk maakte en was onder de indruk van de pragmatische oplossing. De jury erkende de omvang van het probleem met de gevaren die het oplevert en kon zich goed vinden in de oplossingsrichting.

Omdat het team zijn idee nog even wil beschermen wordt hier geen poster geplaatst.

Contactinformatie: Wouter van Dorsser, wouter@InteSpring.nl

Mokkop

De Mokkop werd ontworpen op basis van een afstudeerproject door een jonge ontwerper die hierbij samenwerkt met een medisch ontwerpbureau. Het ontwerp betreft een koffiekop die ouders van ernstig zieke kinderen stimuleert om ook aan zichzelf te blijven denken. Tijdens het proces van de Delft Design Challenge is ook gekeken naar andere toepassingen. Er is al een werkend prototype dat door de zachte vormen en weggewerkte technologie rust uitstraalt. De Jury was erg gecharmeerd van de eenvoud en de filosofie achter dit product. Het pakt een zeer wezenlijk probleem aan dat echter vaak over het hoofd wordt gezien: de rust, het moment voor je zelf voor de naasten.

Klik hier voor de poster van team Mokkop.

Contactinformatie: Josje van Beutekom, jvbeusekom@gmail.com

Monica 4.0

Het team van Monica 4.0. bestaat uit een omvangrijk team, bestaande uit leden met verschillende achtergronden, waaronder mensen van zorginstellingen, TU-medewerkers en betrokkenen. Het idee bestaat uit het mobiliseren van (toekomstige) bewoners van Monica, het woonzorgcentrum dat eind 2017 de deuren sluit, om bij te dragen aan het voortbestaan van Monica met verschillende initiatieven. Deze initiatieven bestaan bijvoorbeeld uit het testen van nieuwe zorgtoepassingen bij bewoners en het stimuleren van participatie en samenwerking onder bewoners. De jury vond het belangrijk vastgoed te betrekken in het vormen van nieuwe oplossingen omdat herbestemmen ook binnen de zorg de oplossing kan bieden.

Klik hier voor de poster van team Monica 4.0.

Contactinformatie: Ineke van Geenen, w.vangeenen@casema.nl

Bij het maken van de keuze heeft de jury haar criteria moeten wegen om tot de selectie van vijf te komen. Hiermee is zeker niet gezegd dat de overige teams “verliezers” zijn. De jury was erg onder de indruk van de algemene kwaliteit en wil daarom iedereen ook uitdagen om door te gaan met hun projecten. Om in contact te komen met één van de onderstaande teams kun je een mail sturen naar designchallenge14@gmail.com

Team Eva

Team Eva bestaat uit vijf enthousiaste TU-studenten die een zorgrobot hebben ontwikkeld. De robot is geïnspireerd op een zorghond, maar bedoeld voor de triviale huishoudelijke taken.

Klik hier voor de poster van team Eva.

Team Vitamine

Het Vitamine team wordt gevormd door een architect, verpleegkundige en project manager die de omgeving langer fit en vitaal willen houden door grip op zorg te krijgen. Dit doen zij m.b.v. bouwkundige oplossingen.

Klik hier voor de poster van team Vitamine.

Team T.E.N.

Het ontwerp van team T.E.N. is ontwikkeld door een bewegingstechnoloog, ergotherapeut en industrieel ontwerper die de communicatie met naasten willen verbeteren. Zij doen dit door koppeling van bestaande app’s, wat ertoe leidt dat ouderen zelfstandig hun oude dag kunnen doorbrengen.

Klik hier voor de poster van team T.E.N..

Team Apollo

Team Apollo bestaat uit een groep TU-studenten, aangevuld met een lecturer en professor. Het team heeft een zorgrobot ontwikkeld die een oogje in het zeil houdt en die bij communicatie kan ondersteunen of de zorgbehoevende van informatie kan voorzien.

Klik hier voor de poster van team Apollo.

Team Informal Care Home

Het team van de Informal Care Home bestaat uit een bouwkundige, ontwerper en architect die met een modulair bouwsysteem kleine wooneenheden mogelijk maken, bijvoorbeeld in de achtertuin. De wooneenheden zijn modern vormgegeven en moeten betaalbaar zijn.

Klik hier voor de poster van team Informal Care Home.

Team Mobiliteit+

Het team van Mobiliteit+ bestaat uit een architect en stedenbouwkundige. Hun ontwerp betreft een aanpassing aan de rolstoel zodat de gebruiker hiermee zelfstandig trappen op en af kan. Dit ontwerp kan toegepast worden op elke trap zonder dat een traplift geïnstalleerd hoeft te worden.

Klik hier voor de poster van team Mobiliteit+.

Team Soflomo

Het team van Soflomo wordt gevormd door een biomedical engineer en user interaction designer. Hun idee richt zich op het in kaart brengen van de “zorg-reis” die gemaakt moet worden bij een doorverwijzing. Door te focussen op de patiëntgerichte informatievoorziening kan dit proces vergemakkelijkt worden.

Klik hier voor de poster van team Soflomo.

Team Zorg in Balans

Het team van Zorg in Balans bestaat uit de enthousiaste zorgprofessional en interactie designer die samen een plezierige methode ontwikkelden om de zorgbehoefte in kaart te brengen die helpt bij het organiseren van die zorg.

Klik hier voor de poster van team Zorg in Balans.

Lees hier meer over de Delft Design Challenge en de voorwaarden.

Wil je meer informatie over de Delft Design Challenge, de evaluatie of contact met één van de teams, stuur dan een email naar designchallenge14@gmail.com