dossier

Stadsgesprekken

Stadsgesprek Woonvisie Delft

Stadsgesprek

op 14-09-2022 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

De woonvisie van Delft wordt geactualiseerd. Hoe willen we straks wonen? En wat is daar nu voor nodig? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Stadsgesprek Delft Inclusief

Stadsgesprek

op 08-06-2022 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Hoe gaan we als stad van techniek en innovatie om met beperkingen? 10 procent van de Nederlanders heeft een lichamelijke, verstandelijke of mentale beperking. Zij kunnen daar meestal mee leren omgaan. Maar hoe gaat de stad hiermee om? Wat is er nodig om mensen met een beperking meer kansen te geven om te kunnen wonen, leren en studeren, werken en recreëren zoals zij zelf willen? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Stadsgesprek Mobiliteitsplan 2040

Naar meer samenhang en samenspel

op 07-10-2020 om 20:00 uur in online

De gemeente heeft een mobiliteitsplan Delft 2040 opgesteld. Tot 14 september was er de gelegenheid hierop te reageren. Eind van het jaar zal het plan worden vastgesteld in de gemeenteraad. TOPdelft heeft eerder geconstateerd dat er grote behoefte is aan discussie over het perspectief en de uitvoering van dit mobiliteitsplan. Alle ambities van Delft voor de lange termijn leveren de nodige dilemma’s op. TOPdelft nodigt u uit om een bijdrage te leveren aan de discussie hierover op 7 oktober a.s. van 20.00 tot 21.30 uur. Het gesprek zal online worden gevoerd via Zoom. Aanmelden is verplicht. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Stadsgesprek met burgemeester en rector TU Delft, over de impact van corona

Onder leiding van Kim Huijpen en Wolter Smit

op 08-07-2020 om 20:00 uur in Online

Op 8 juli 2020 gaan burgemeester Marja van Bijsterveldt en rector TU Delft Tim van der Hagen weer in gesprek met de stad, dit keer over de impact van de coronacrisis. De impact van deze crisis is groot op de TU en op de stad. Hoe zijn gemeente en TU Delft samen opgetrokken in hun acties tegen corona? Waar hebben de burgemeester en de rector zich de afgelopen maanden het meeste zorgen over gemaakt? Hoe verwachten de burgemeester en de rector dat Delft/de TU Delft er over een jaar uit zullen zien? Hoe was het samenspel van TU en stad tijdens de coronacrisis? Welke lessen voor de toekomstige samenwerking kunnen hieruit worden getrokken? Deze vragen komen aan de orde in een stadsgesprek dat TOPdelft samen met gemeente en TU Delft organiseert. U kunt de bijeenkomst online volgen en daarbij ook vragen stellen. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


UITGESTELD ivm CORONAMAATREGELEN: Verder in gesprek over de nieuwe Omgevingsvisie van Delft

Wat voor stad willen we zijn in 2040?

op 18-03-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Deze activiteit wordt uitgesteld in verband met de Conrona-maatregelen. De nieuwe datum vind u binnenkort op deze website. Wat is de betekenis van deze omgevingsvisie? De gemeente is hierover op 12 maart het gesprek met de stad gestart. TOPdelft geeft hieraan een vervolg vanuit de notie dat er veel op het spel staat. Hoe kunnen we het beste meedenken en meedoen? Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen die aandacht en sturing vragen. Wat hebben we geleerd van eerdere gesprekken over mobiliteit, wonen, leefbaarheid, biodiversiteit etc? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.