dossier

Stadsgesprekken

Stadsgesprek TOPdelft Werkgelegenheid in de (innovatieve) maakindustrie

Met Bas Vollebregt, Mick Eekhout, Anne-Lize Hoftijzer en vertegenwoordigers maakbedrijven onder leiding van Wolter Smit

op 06-02-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Dit stadsgesprek gaat over het perspectief voor de maakindustrie in Delft, als onderdeel van het ecosysteem van kennis en economie. Wethouder Bas Vollebregt en voorzitter EPD Mick Eekhout en Anne-Lize Hoftijzer van de TU Delft zullen de discussie inleiden. We starten met een aantal pitches van Delftse maakbedrijven. De discussie staat onder leiding van Wolter Smit, directeur TOPdesk. De vraagstelling is hoe de opgave in het nieuwe bestuursprogramma van de gemeente Delft, het scheppen van meer werkgelegenheid op alle niveaus met name in de (innovatieve) maakindustrie, gezamenlijk en beter kan worden aangepakt in de Delftse driehoek? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Stadsgesprek 100.000 mensen – één stad

TOPdelft i.s.m. Adviesraad Sociaal Domein

op 30-01-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Hoe staat het met de leefbaarheid in de wijken? In Delft wonen ongeveer 100.000 mensen, die samen één stad vormen. Het liefst een verbonden stad, zoals onze burgermeester dat in haar portefeuille heeft staan. Is Delft een verbonden stad? In dit stadsgesprek willen we met elkaar de dialoog aangaan. Hoe kunnen we als bewoners van Delft samen zorgen voor prettige, leefbare wijken? Hoe vinden we elkaar en hoe kunnen we elkaar versterken? Dat willen we doen met gewone Delftenaren, buurtverbinders, woningcorporaties, bestuurders en iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Een kwart eeuw Spoorzone

Wat is er bereikt en wat valt daaruit te leren?

op 19-12-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Twaalf jaar na zijn oprichting houdt het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) op te bestaan. Een mooie aanleiding om tijdens het laatste stadsgesprek van 2018 in TOPdelft met vertrekkend directeur Isidoor Hermans en manager gebiedsontwikkeling Ad Alderliesten allereerst terug te blikken. Het is goed om te kijken wat in de gebiedsontwikkeling van Nieuw Delft in de Spoorzone tot stand is gebracht. Bovendien is het bij alle discussies over toekomstige gebiedsontwikkelingen in Delft vooral nuttig lessen te trekken uit deze voor de stad misschien wel belangrijkste gebiedsontwikkeling van de afgelopen jaren. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Stadsgesprek Natuurinclusief Delft

Hoe borgen we klimaatadaptatie en biodiversiteit?

op 12-12-2018 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

De gemeente Delft heeft onlangs het convenant “Klimaatbestendig bouwen” ondertekend. De doelen zijn duidelijk, hoe die te bereiken is nog nader uit te werken. Dinny Tubbing, Stadsecoloog van Delft, geeft een presentatie over dit convenant, de ambitie van de gemeente en haar eigen visie wat betreft de mogelijkheden voor meer biodiversiteit. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Stadsgesprek Making of Schieoevers

Wat voor stad wil Delft worden?

op 28-11-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

TOPdelft organiseert samen met de ondernemers van Delft en de gemeente op woensdagavond 28 november het Stadsgesprek Making of Schieoevers. Op de avond praten we over hoe het industriegebied Schieoevers Noord kan transformeren naar een aantrekkelijk gemengd werk- en woongebied met een innovatief en duurzaam karakter. De gemeente heeft een Concept Ontwikkelplan Schieovers (COP) opgesteld waarover Marco Broekman ons bij zal praten. Het bedrijfsleven heeft haar eigen visie op het gebied uitgewerkt, ‘Schieoevers maakt de toekomst’: hoe ruimte te bieden aan de maakindustrie in een gemengd werk-woonmilieu? De visies verschillen in perspectief en in programma. Kom meedenken over de toekomst van een bijzonder stuk Delft met o.a. astronaut André Kuipers, urban designer Marco Broekman, ondernemer René Kluft van Festo, Theun Baller van de TU Delft, wethouder Stephan Brandligt en vele anderen. Let op: aanmelden noodzakelijk voor deze avond. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.