dossier

Stadsgesprekken

Een kwart eeuw Spoorzone

Wat is er bereikt en wat valt daaruit te leren?

op 19-12-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Twaalf jaar na zijn oprichting houdt het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) op te bestaan. Een mooie aanleiding om tijdens het laatste stadsgesprek van 2018 in TOPdelft met vertrekkend directeur Isidoor Hermans en manager gebiedsontwikkeling Ad Alderliesten allereerst terug te blikken. Het is goed om te kijken wat in de gebiedsontwikkeling van Nieuw Delft in de Spoorzone tot stand is gebracht. Bovendien is het bij alle discussies over toekomstige gebiedsontwikkelingen in Delft vooral nuttig lessen te trekken uit deze voor de stad misschien wel belangrijkste gebiedsontwikkeling van de afgelopen jaren. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Stadsgesprek Natuurinclusief Delft

Hoe borgen we klimaatadaptatie en biodiversiteit?

op 12-12-2018 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

De gemeente Delft heeft onlangs het convenant “Klimaatbestendig bouwen” ondertekend. De doelen zijn duidelijk, hoe die te bereiken is nog nader uit te werken. Dinny Tubbing, Stadsecoloog van Delft, geeft een presentatie over dit convenant, de ambitie van de gemeente en haar eigen visie wat betreft de mogelijkheden voor meer biodiversiteit. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Stadsgesprek Making of Schieoevers

Wat voor stad wil Delft worden?

op 28-11-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

TOPdelft organiseert samen met de ondernemers van Delft en de gemeente op woensdagavond 28 november het Stadsgesprek Making of Schieoevers. Op de avond praten we over hoe het industriegebied Schieoevers Noord kan transformeren naar een aantrekkelijk gemengd werk- en woongebied met een innovatief en duurzaam karakter. De gemeente heeft een Concept Ontwikkelplan Schieovers (COP) opgesteld waarover Marco Broekman ons bij zal praten. Het bedrijfsleven heeft haar eigen visie op het gebied uitgewerkt, ‘Schieoevers maakt de toekomst’: hoe ruimte te bieden aan de maakindustrie in een gemengd werk-woonmilieu? De visies verschillen in perspectief en in programma. Kom meedenken over de toekomst van een bijzonder stuk Delft met o.a. astronaut André Kuipers, urban designer Marco Broekman, ondernemer René Kluft van Festo, Theun Baller van de TU Delft, wethouder Stephan Brandligt en vele anderen. Let op: aanmelden noodzakelijk voor deze avond. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Wat voor stad willen we zijn in 2040:

komen er 15.000 woningen bij?

op 07-11-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Welke gevolgen heeft het toevoegen van 15.000 woningen op het niveau van voorzieningen, verkeerstromen, groen, leefbaarheid, het (leef) klimaat, de gezondheid en het algemeen welbevinden van Delftenaren? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Samen maken we de stad

Stadsgesprek Coalitieakkoord

op 10-10-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

'De toekomst in uitvoering', dat is de titel van het collegeakkoord voor het nieuwe gemeentebestuur. Het nieuwe college wil aan de slag samen met Delftenaren en organisaties in de stad die mee willen werken aan de toekomst van Delft, te beginnen met het uitwerken van dit coalitieakkoord in het bestuursprogramma: die toekomst maken we samen. Maar hoe doen we dat? En hoe ziet die toekomst eruit? Zijn er gedeelde perspectieven? Hoe maken we samen de stad? Daarover praten we vanavond met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen en enkele wethouders en natuurlijk ook met mensen uit de stad. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.