dossier

Stadsgesprekken

Stadsgesprek Mobiliteitsplan 2040

Naar meer samenhang en samenspel

op 07-10-2020 om 20:00 uur in online

De gemeente heeft een mobiliteitsplan Delft 2040 opgesteld. Tot 14 september was er de gelegenheid hierop te reageren. Eind van het jaar zal het plan worden vastgesteld in de gemeenteraad. TOPdelft heeft eerder geconstateerd dat er grote behoefte is aan discussie over het perspectief en de uitvoering van dit mobiliteitsplan. Alle ambities van Delft voor de lange termijn leveren de nodige dilemma’s op. TOPdelft nodigt u uit om een bijdrage te leveren aan de discussie hierover op 7 oktober a.s. van 20.00 tot 21.30 uur. Het gesprek zal online worden gevoerd via Zoom. Aanmelden is verplicht. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Stadsgesprek met burgemeester en rector TU Delft, over de impact van corona

Onder leiding van Kim Huijpen en Wolter Smit

op 08-07-2020 om 20:00 uur in Online

Op 8 juli 2020 gaan burgemeester Marja van Bijsterveldt en rector TU Delft Tim van der Hagen weer in gesprek met de stad, dit keer over de impact van de coronacrisis. De impact van deze crisis is groot op de TU en op de stad. Hoe zijn gemeente en TU Delft samen opgetrokken in hun acties tegen corona? Waar hebben de burgemeester en de rector zich de afgelopen maanden het meeste zorgen over gemaakt? Hoe verwachten de burgemeester en de rector dat Delft/de TU Delft er over een jaar uit zullen zien? Hoe was het samenspel van TU en stad tijdens de coronacrisis? Welke lessen voor de toekomstige samenwerking kunnen hieruit worden getrokken? Deze vragen komen aan de orde in een stadsgesprek dat TOPdelft samen met gemeente en TU Delft organiseert. U kunt de bijeenkomst online volgen en daarbij ook vragen stellen. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


UITGESTELD ivm CORONAMAATREGELEN: Verder in gesprek over de nieuwe Omgevingsvisie van Delft

Wat voor stad willen we zijn in 2040?

op 18-03-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Deze activiteit wordt uitgesteld in verband met de Conrona-maatregelen. De nieuwe datum vind u binnenkort op deze website. Wat is de betekenis van deze omgevingsvisie? De gemeente is hierover op 12 maart het gesprek met de stad gestart. TOPdelft geeft hieraan een vervolg vanuit de notie dat er veel op het spel staat. Hoe kunnen we het beste meedenken en meedoen? Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen die aandacht en sturing vragen. Wat hebben we geleerd van eerdere gesprekken over mobiliteit, wonen, leefbaarheid, biodiversiteit etc? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Stadsgesprek Studentenhuisvesting in Balans?

Met Karin Schrederhof, Maartje Martens, Romée Rodriguez, Nicoly Vermeulen en anderen, o.l.v. Rob Hundman

op 11-03-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Het aantal studenten in Delft groeit de komende jaren sterk. Wat betekent dit voor de woningbehoefte, wat is het effect op de algehele woningmarkt? Doel van de avond is om vanuit verschillende invalshoeken het vraagstuk van de toenemende vraag naar studentenhuisvesting binnen de toch al krappe Delftse woningmarkt ‘op tafel te leggen’, goed te analyseren en mogelijke oplossingen te bespreken. Wethouder Karin Schrederhof, trekker van de gezamenlijke Taskforce Studentenhuisvesting waarin gemeente, TU en DUWO samenwerken, trapt af. Maartje Martens, secretaris belangenvereniging TU Noord en Romée Rodriguez, voorzitter van de Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting (SHS) reageren vanuit perspectief van respectievelijk bewoners en studenten. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Samen verder werken aan perspectief voor (innovatieve) maakindustrie

Met Bas Vollebregt, Joost Versluijs, Olga Wagenaar en Ferdinand Grapperhaus en anderen onder leiding van Wolter Smit

op 11-12-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

In het stadsgesprek van 6 februari 2019 over de werkgelegenheid in de innovatieve maakindustrie waren alle partijen (gemeente Delft, TU Delft en ondernemers) het eens over de grote potentie van deze Delftse maakindustrie. De gemeente heeft inmiddels een actieprogramma voor de ruimtelijk economische visie opgesteld. Voor de Schieoevers is een ontwikkelingsperspectief opgesteld die ruim baan belooft voor de maakindustrie. De TU Delft zoekt naar nieuwe samenwerking met het bedrijfsleven. Maar is dat voldoende? Komt de samenwerking wel voldoende van de grond? Gunnen we elkaar echt wat? Zetten we voldoende concrete stappen? Maar bovenal: hebben we voldoende gezamenlijk perspectief? En welke keuzen moeten we gezamenlijk maken? Dat zijn de vragen voor dit stadsgesprek. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.