dossier

Stadsgesprekken

Tanthof zoekt de dialoog

Wat is de beste plek voor de nieuwbouw van de basisscholen?

op 19-11-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

TOPdelft biedt bewoners uit de Tanthof het platform om in gesprek te gaan. In de wijk is veel discussie ontstaan over de wens van de scholen om één grote gezamenlijke school te herbouwen in het park of op de locatie van de Kinderboerderij. Er spelen veel dilemma’s zoals de keuze voor verdichting versus het belang dat bewoners aan groen hechten; de voordelen van het concentreren van voorzieningen versus de bereikbaarheid van voorzieningen. Hier gaan we het over hebben aan de hand van reacties van verschillende bewoners. Bewoners uit andere wijken zijn uitgenodigd om mee te denken. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Stadsgesprek met burgemeester en rector TU Delft

O.l.v. Kim Huijpen en Wolter Smit

op 02-10-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Het begint een traditie te worden. Op 2 oktober gaan burgemeester Marja van Bijsterveldt en rector/voorzitter van de TU Delft Tim van der Hagen weer in gesprek met de stad over hun visie op de verbinding tussen de TU Delft en de stad. Beide bestuurders vertellen over wat er allemaal gebeurt, welke perspectieven ze voor […] lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Stadsgesprek TOPdelft Werkgelegenheid in de (innovatieve) maakindustrie

Met Bas Vollebregt, Mick Eekhout, Anne-Lize Hoftijzer en vertegenwoordigers maakbedrijven onder leiding van Wolter Smit

op 06-02-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Dit stadsgesprek gaat over het perspectief voor de maakindustrie in Delft, als onderdeel van het ecosysteem van kennis en economie. Wethouder Bas Vollebregt en voorzitter EPD Mick Eekhout en Anne-Lize Hoftijzer van de TU Delft zullen de discussie inleiden. We starten met een aantal pitches van Delftse maakbedrijven. De discussie staat onder leiding van Wolter Smit, directeur TOPdesk. De vraagstelling is hoe de opgave in het nieuwe bestuursprogramma van de gemeente Delft, het scheppen van meer werkgelegenheid op alle niveaus met name in de (innovatieve) maakindustrie, gezamenlijk en beter kan worden aangepakt in de Delftse driehoek? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Stadsgesprek 100.000 mensen – één stad

TOPdelft i.s.m. Adviesraad Sociaal Domein

op 30-01-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Hoe staat het met de leefbaarheid in de wijken? In Delft wonen ongeveer 100.000 mensen, die samen één stad vormen. Het liefst een verbonden stad, zoals onze burgermeester dat in haar portefeuille heeft staan. Is Delft een verbonden stad? In dit stadsgesprek willen we met elkaar de dialoog aangaan. Hoe kunnen we als bewoners van Delft samen zorgen voor prettige, leefbare wijken? Hoe vinden we elkaar en hoe kunnen we elkaar versterken? Dat willen we doen met gewone Delftenaren, buurtverbinders, woningcorporaties, bestuurders en iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.


Een kwart eeuw Spoorzone

Wat is er bereikt en wat valt daaruit te leren?

op 19-12-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Twaalf jaar na zijn oprichting houdt het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) op te bestaan. Een mooie aanleiding om tijdens het laatste stadsgesprek van 2018 in TOPdelft met vertrekkend directeur Isidoor Hermans en manager gebiedsontwikkeling Ad Alderliesten allereerst terug te blikken. Het is goed om te kijken wat in de gebiedsontwikkeling van Nieuw Delft in de Spoorzone tot stand is gebracht. Bovendien is het bij alle discussies over toekomstige gebiedsontwikkelingen in Delft vooral nuttig lessen te trekken uit deze voor de stad misschien wel belangrijkste gebiedsontwikkeling van de afgelopen jaren. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsgesprekken.