dossier

Ontwerpcafé

Collegetour: Riek Bakker spreekt

DelftDesign in samenwerking met Stylos en KIVI

op 03-04-2019 om 19:30 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

In 1985 vroeg de gemeente Rotterdam Riek Bakker in de stad te komen werken als directeur Stadsontwikkeling.  Daar hoefde ze niet lang over na te denken. Naast haar vaktechnische kennis en kunde, haar ervaring in omgang met politieke en bestuurlijke partijen, zette zij haar stokpaardje in: participatie. Participatie van de mensen op Zuid. De resultaten van deze enorme samenwerking waren ernaar met de Erasmusbrug als absoluut hoogtepunt. Deze lezing is los te bezoeken en maakt deel uit van een serie van drie, georganiseerd door Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) en in samenwerking met Het Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap 'Stylos' en ontwerpersvereniging DelftDesign. Let op: start 19.30 uur! Kom op tijd ivm de grote belangstelling. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


Nieuwe plannen voor de Staalweg 1

Presentatie door duCroq & van Zutphen

op 13-02-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Het gebied rond de Staalweg wordt ingericht als een duurzaam woon- en werkgebied met respect voor de bestaande omgeving en een grote diversiteit aan functies. Architectenbureau duCroq & van Zutphen presenteert de plannen in het Ontwerpcafé van DelftDesign. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


Op weg naar de nieuwe Gasthuisplaats

O.l.v. DelftDesign

op 23-01-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

De afgelopen jaren zijn door de projectgroep Gasthuisplaats ideeën ontwikkeld over het transformatieproces dat moet leiden tot een duurzame, groene invulling van de Gasthuisplaats. De projectgroep bestaat uit ruim 30 betrokken Delftenaren waarin alle relevante partijen uit (de binnenstad van) Delft zijn vertegenwoordigd. De projectgroep zal op 23 januari haar ideeën presenteren in het Prinsenkwartier. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


Architectuurcafé: Afscheid Wytze Patijn als stadsbouwmeester

m.m.v. Raimond de Prez, Leanne Reijnen, Michiel Brouwer, e.a.

op 13-12-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Wytze Patijn is zeven jaar stadsbouwmeester van Delft geweest. In die tijd heeft hij vele Architectuurcafés voor TOPdelft en DelftDesign voorgezeten. Vanavond de laatste. In dit Architectuurcafé daarom aandacht voor het werk van Wytze Patijn als stadsbouwmeester, de staat van de stad en de invloed van de bewoners. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


Architectuurcafé: Historie en Archeologie Gasthuisplaats

discussiemiddag o.l.v. Wytze Patijn, inleiders: Ilse Rijneveld, Epko Bult

op 11-12-2017 om 14:30 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Hoe ging het verder op de Gasthuisplaats? – na twee interessante bijeenkomsten vanmiddag aandacht voor de geschiedenis van de Gasthuisplaats. Ilse Rijneveld van de gemeente Delft zal haar kennis delen over de bijzondere geschiedenis van deze plek. Daarna zal oud-stadsarcheoloog Epko Bult inzicht geven in de betekenis van vondsten van meerdere archeologische onderzoeken op deze plek waar het oudste ziekenhuis van Nederland eens stond. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.