dossier

Bètabalie – Stad van de Toekomst

Bètabalie: Stedelijke toekomst

Lezing door Govert Derix

op 05-06-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Rond de toekomst van de stad zijn er kwesties genoeg die om een oplossing vragen. Na de grote crisis van de laatste jaren is er een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om nieuwe maatregelen. Centrale vraag: is de polis nog in staat tot een eigen politiek of worden de keuzes elders gemaakt? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.


Hoe olie de stad veranderde

Lezing door Carola Hein

op 22-05-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Hoe olie de stad veranderde en hoe de energietransitie de toekomst van de stad bepaalt. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.


Bètabalie: Stedelijke functies

Lezing door Jan-Hendrik Bakker

op 15-05-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

In de meeste steden zijn meerdere basisfuncties te herkennen. Dat zijn broedplaats, werkplaats, marktplaats, afzetgebied en schuilplaats. Deze functies zorgden ervoor dat er sprake was van een samenhangend geheel, vooral dankzij arbeidsdeling op een klein oppervlak. De vraag voor de toekomst is welke functies nog vervuld zullen worden en of er geen nieuwe functies ontstaan? Bijvoorbeeld de stad als speelplaats, als evenemententerrein, als energiebron of als nieuw natuurgebied. En staat ons een verdere schaalvergroting te wachten naar megapolissen of juist een schaalverkleining? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.


Bètabalie: Leven in de stad

Lezing door Naomi Jacobs

op 20-03-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

De stedelijke levensstijl spreekt veel mensen aan en we zien een groei van de meeste steden. De individualisering, informatisering en internationalisering zijn voor de stedelijke ontwikkeling de laatste jaren dominante trends geweest. Wat is daarvan de betekenis voor de vorming van stedelijke gemeenschappen? Zijn deze trends de oorzaak van de groeiende tweedeling? En: zijn er grenzen aan de diversiteit? Wat is de toekomst van de sociale huursector en kan deze sector oplossingen bieden voor de nieuwe stedelijke problemen? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.


Trends en opgaven in de stedelijke ontwikkeling

Met Koos van Dijken

op 20-02-2019 om 20:00 uur

Koos van Dijken geeft inzicht in de trends en opgaven van de steden in Nederland. Welke opgaven zijn universeel en welke gelden voor een beperkt aantal steden en hoe worden deze opgaven tegemoet getreden? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.