dossier

Grotius-lezingen

Grotius-lezingen: Tweedelingen in de 17de eeuw

Lezing door Luc Panhuysen

op 16-05-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Luc Panhuysen is de laatste spreker in de lezingenreeks die voorafgaat aan de Hugo de Groot-lezing van 6 juni. Panhuysen studeerde geschiedenis en werkte als journalist bij het Parool en de Groene Amsterdammer. Luc schreef diverse historische boeken over de wederdopers, Jan van Leiden en een omvangrijke dubbelbiografie over de gebroeders Johan en Cornelis de Witt en over het rampjaar 1672. Zijn laatste boek gaat over de ooggetuigen van de tachtigjarige oorlog. Voor deze lezing is opgeven noodzakelijk ivm de beschikbare ruimte: info@prinsenkwartier.nl. Kosten: 7,50 euro (of 30 euro voor de hele reeks). De serie wordt afgesloten met een gratis toegankelijke Hugo de Groot-lezing van Paul Scheffer op 6 juni, lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Grotius-lezingen.


Grotius-lezingen: Grotius als inspiratiebron

Lezing door Roel van Oosten

op 09-05-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Roel van Oosten is de vijfde spreker in de reeks Grotius Lezingen. Van Oosten is geen historicus, maar een veelzijdig Nederlands componist van modern klassieke muziek. Hij componeerde onder andere muziek geïnspireerd op Mare Liberum van Hugo Grotius. Hij zal vertellen over het ontstaan van de compositie en wordt bijgestaan door Jeroen Vervliet die veel weet van de artistieke aspiraties van Hugo Grotius. Voor deze lezing is opgeven noodzakelijk ivm de beschikbare ruimte: info@prinsenkwartier.nl. Kosten: 7,50 euro (of 30 euro voor de hele reeks). lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Grotius-lezingen.


Grotius-lezingen: Grotius als rechtsgeleerde

Lezing door Arthur Eyffinger

op 25-04-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Arthur Eyffinger is classicus en juridisch historicus. Hij werkte als onderzoeker van de werken van Hugo Grotius aan het Grotius Instituut. Arthur schreef een van de essays in het grote boek 'Maurits' over zijn relatie met Hugo Grotius. Voor deze lezing is opgeven noodzakelijk ivm de beschikbare ruimte: info@prinsenkwartier.nl. Kosten: 7,50 euro (of 30 euro voor de hele reeks). lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Grotius-lezingen.


Grotius-lezingen: Godsdienststrijd in de republiek

Lezing door Tjaard Barnard

op 04-04-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Tjaard Barnard is predikant in Rotterdam. Tjaard studeerde theologie en is gespecialiseerd in de kerkgeschiedenis en het kerkrecht. Hij is de juiste persoon om iets te vertellen over godsdienststrijd tijdens het twaalfjarig bestand waarin Hugo Grotius een rol speelde. Voor deze lezing is opgeven noodzakelijk ivm de beschikbare ruimte: info@prinsenkwartier.nl. Kosten: 7,50 euro (of 30 euro voor de hele reeks). lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Grotius-lezingen.


Grotius-lezingen: Grotius als politicus

Lezing door Jan Waszink

op 28-03-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Jan Waszink is onderzoeker aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij publiceerde uitgebreid over het politieke denken van Justus Lipsius en Hugo Grotius. Voor deze lezing is opgeven noodzakelijk ivm de beschikbare ruimte: info@prinsenkwartier.nl. Kosten: 7,50 euro (of 30 euro voor de hele reeks). lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Grotius-lezingen.