dossier

Stad en Regio

Iedereen aan de slag voor water

Wat zijn de komende jaren de voornaamste opgaven in Delft?

op 26-06-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

'Iedereen aan de slag voor water' is de titel van het bestuursakkoord dat de komende vier jaren uitgevoerd zal worden door het nieuwe hoogheemraadschap van Delfland. Het is een bijzonder bestuursakkoord, omdat het een akkoord is tussen alle elf fracties in de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap. Niet de verschillen, maar de overeenkomsten tussen de elf verschillende fracties vormden het vertrekpunt. We zijn benieuwd naar hun ervaringen en praten hierover met enkele Delftse bestuurders waaronder Manita Koops en Leon Homburg. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.


(On)begrensde technologie?

Met Roel van Raak van onderzoekinstituut Drift van de Erasmus Universiteit Rotterdam

op 29-03-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De provincie Zuid-Holland voerde een onderzoek uit naar de maatschappelijke invloed van nieuwe technologieën voor onze regio en presenteerde onlangs het rapport "(on)begrensde technologie". We willen dit resultaat graag met u delen en bespreken. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.


Roadmap Next Economy

Presentatie en discussie met Hans Beekman, Metropoolregio Rotterdam Den Haag

op 17-01-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Medio november 2016 is de Roadmap Next Economy (RNE), ofwel de routekaart naar een nieuwe economie, door de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vastgesteld. Hans Beekman, projectdirecteur bij MRDH, zal het waarom, het wat en het hoe hiervan toelichten. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.


Nieuwe inrichting van het St Agathaplein en de buitenkant van het Prinsenkwartier

Lezing en workshop met Ineke Hulshof en Ellemijk Marks

op 26-01-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De afgelopen tijd is door de bouwgroep van het Prinsenkwartier gewerkt aan een inrichtingsplan voor het Sint Agathaplein en aan ontwerp voor de ingangen en de buitenkant van het Prinsenkwartier. De jury die inderdaad de plannen van het PrinsenKwartier heeft beoordeeld vond dat er wat moest gebeuren. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.


Delft in regionaal perspectief

Inleiding door Peter Louter, bureau Louter

op 11-11-2015 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De positie en de economie van Delft in regionaal perspectief staan volop in de belangstelling. Peter Louter heeft in de afgelopen 15 jaar diverse onderzoeken uitgevoerd naar de economie, arbeidsmarkt en vastgoedmarkt van Delft, naast diverse onderzoeken voor gemeenten in de omgeving en voor de regio (Rotterdam, Den Haag, Leiden, Zoetermeer). lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.