dossier

Stad en Regio

2 miljard: kansen en gevolgen voor Delft

Stadsgesprek

op 07-07-2021 om 20:00 uur uur in Online

Vanuit het 'Wopke-Wiebesfonds' zal ca. 2 miljard aan investeringen in deze regio gaan landen. Wat betekent deze injectie voor de stad Delft? Denk aan ruimtelijke ontwikkelingen, kansen voor het bedrijfsleven, gevolgen voor de woningmarkt, voor de mobliteit en bereikbaarheid. TOPdelft organiseert op 7 juli een stadsgesprek waar Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt, TU Delft rector magnificus Tim van der Hagen en Wolter Smit (VNO/NCW Delft) in gesprek gaan over strategische samenwerking in de regio, over kansen en gevolgen van deze investeringsimpuls voor Delft. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.


Iedereen aan de slag voor water

Wat zijn de komende jaren de voornaamste opgaven in Delft?

op 26-06-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

'Iedereen aan de slag voor water' is de titel van het bestuursakkoord dat de komende vier jaren uitgevoerd zal worden door het nieuwe hoogheemraadschap van Delfland. Het is een bijzonder bestuursakkoord, omdat het een akkoord is tussen alle elf fracties in de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap. Niet de verschillen, maar de overeenkomsten tussen de elf verschillende fracties vormden het vertrekpunt. We zijn benieuwd naar hun ervaringen en praten hierover met enkele Delftse bestuurders waaronder Manita Koops en Leon Homburg. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.


(On)begrensde technologie?

Met Roel van Raak van onderzoekinstituut Drift van de Erasmus Universiteit Rotterdam

op 29-03-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De provincie Zuid-Holland voerde een onderzoek uit naar de maatschappelijke invloed van nieuwe technologieën voor onze regio en presenteerde onlangs het rapport "(on)begrensde technologie". We willen dit resultaat graag met u delen en bespreken. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.


Roadmap Next Economy

Presentatie en discussie met Hans Beekman, Metropoolregio Rotterdam Den Haag

op 17-01-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Medio november 2016 is de Roadmap Next Economy (RNE), ofwel de routekaart naar een nieuwe economie, door de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vastgesteld. Hans Beekman, projectdirecteur bij MRDH, zal het waarom, het wat en het hoe hiervan toelichten. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.


Nieuwe inrichting van het St Agathaplein en de buitenkant van het Prinsenkwartier

Lezing en workshop met Ineke Hulshof en Ellemijk Marks

op 26-01-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De afgelopen tijd is door de bouwgroep van het Prinsenkwartier gewerkt aan een inrichtingsplan voor het Sint Agathaplein en aan ontwerp voor de ingangen en de buitenkant van het Prinsenkwartier. De jury die inderdaad de plannen van het PrinsenKwartier heeft beoordeeld vond dat er wat moest gebeuren. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.