dossier

Energietransitie Delft

Waterstof in de Energietransitie

Met Ad van Wijk en Platform Energietransitie o.l.v. Nelly de Ridder

op 12-02-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Waterstof is de toekomst, zeggen experts. Hoe kunnen we waterstof gaan gebruiken? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie Delft.


Energietransitie Samen

Met Platform Energietransitie, Katja Kruit en Erwin Mlecnik olv Jan Kadijk

op 15-01-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Dit is de tweede avond die het Platform Energietransitie in samenwerking met TOPdelft organiseert. Tijdens de startbijeenkomst op 13 november 2019 zijn een aantal vragen gesteld, onder andere: wie heeft de regie? Daarop willen we nu terugkomen. In het klimaatakkoord is de regierol toegewezen aan de gemeente. De vraag is hoe gemeenten deze regierol invullen […] lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie Delft.


Energietransitie van onderop, hoe gaan we dat doen?

Met Yolande Kolstee, Trude Buitenhuis, Arjen Rijsdijk o.l.v. Jan Kadijk

op 13-11-2019 om 20:00 uur

De energietransitie is niet alleen een opgave voor de gemeente maar zeker ook voor bewoners en bedrijven. Het vraagt om betrokkenheid van ons allemaal bij de aanpak en keuze van oplossingen. Het vraagt om meedenken van onderop, vanuit de wijk, de buurt of de straat. Avond in samenwerking met Platform Energietransitie Delft lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie Delft.