dossier

Het nieuwe ontwikkelen

Inspiratie uit de Buytenhout en de Haagse Binckhorst

Met Gé Kleijweg, Sabrina Lindemann en anderen

op 29-01-2020 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

Kunnen we voor toekomstige ontwikkelplannen lessen trekken uit de aanpak die is gevolgd om te komen tot gedragen gebiedsvisies voor Buytenhout en de Haagse Binckhorst? De avond start met presentaties over zowel Buytenhout als de Binckhorst. De discussie gaat daarna over wat we ervan kunnen leren. Kan de benadering met gezamenlijk geformuleerde kernwaarden ook worden toegepast voor Delft, als geheel of voor afzonderlijke wijken, als een fundament voor de toekomstdiscussie: welke stad willen we van Delft maken? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


Kerk als plek – in buurt en stad

In gesprek over nieuwe vormen van gebruik op kerklocaties

op 30-05-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Kerkgebouwen zijn vaak betekenisvolle plekken in de stad. Naast de betekenis die ze hebben voor de kerkgemeenten, zijn er vaak andere activiteiten, fungeren de gebouwen als landmarks en zijn ze ontmoetingsplekken voor verschillende doelgroepen. Op deze avond nodigen we mensen van verschillende kerkgemeentes uit om met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe vormen van gebruik op kerklocaties. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


Gebiedsontwikkeling: lessen van elders voor de Schieoevers van morgen

Met dr. ir. Tom Daamen en dr. Wouter Jan Verheul, TU Delft (vakgroep Urban Development Management)

op 28-03-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Wat zijn de kansen en potenties van de Delftse Schieoevers? Welke lessen kunnen geleerd worden van de ontwikkeling van oeverzones in andere steden met vergelijkbare uitdagingen? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


Anticiperen op de Omgevingswet

Wat weet je en wat wil je eigenlijk weten over de nieuwe omgevingswet?

op 25-10-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Wat weet je en wat wil je eigenlijk weten over de nieuwe Omgevingswet? Ontdek dit op deze interactieve avond met Nico op de Laak. Hij is een expert op dit terrein en zet ons aan het denken. Daarbij bespreken we Delftse casussen en de Delftse aanpak met experimentprojecten als Green Village, staal, Rode Dorp en Omgevingsvisie. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.


Betaalbare individuele woningbouw

op 12-04-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

met o.a. Rob van Kalmthout (Heijmans) en Erna van Holland (NPR Acadamy) Je overhemd kan je tegenwoordig zonder meerkosten geheel op jouw maat en kleur online bestellen. Je fiets rolt geheel naar jouw ontwerp uit de fabriek. De wonigbouw in Nederland kent deze verandering van individuele industrialisatie nog niet. Rijwoningen worden nog altijd gelijkelijk gebouwd. Vanavond een discussie of Betaalbare Individuele Woningbouw mogelijk is. En of daarvoor eigenlijk wel een markt is.   lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Het nieuwe ontwikkelen.