dossier

Bètabalie – Stad van de Toekomst

Bètabalie: Leven in de stad

Lezing door Naomi Jacobs

op 20-03-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

De stedelijke levensstijl spreekt veel mensen aan en we zien een groei van de meeste steden. De individualisering, informatisering en internationalisering zijn voor de stedelijke ontwikkeling de laatste jaren dominante trends geweest. Wat is daarvan de betekenis voor de vorming van stedelijke gemeenschappen? Zijn deze trends de oorzaak van de groeiende tweedeling? En: zijn er grenzen aan de diversiteit? Wat is de toekomst van de sociale huursector en kan deze sector oplossingen bieden voor de nieuwe stedelijke problemen? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.


Trends en opgaven in de stedelijke ontwikkeling

Met Koos van Dijken

op 20-02-2019 om 20:00 uur

Koos van Dijken geeft inzicht in de trends en opgaven van de steden in Nederland. Welke opgaven zijn universeel en welke gelden voor een beperkt aantal steden en hoe worden deze opgaven tegemoet getreden? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bètabalie – Stad van de Toekomst.