dossier

Toekomst van de stad

Bètabalie: De toekomst van de (binnen)stad

lezing door Nico van Buren van Platform31

op 17-10-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

'De toekomst van de stad' is een van de nieuwe thema’s van de Bèta Balie in de komende tijd. Platform31 heeft zich de laatste jaren veel met dit onderwerp beziggehouden en het ligt daarom voor de hand dit platform uit te nodigen om kennis te komen delen. Voortbouwend op die inzichten heeft Platform31 in ‘De nieuwe binnenstad’ vier toekomstscenario’s geschetst. Bieden die houvast voor bestuurders, ondernemers en bewoners die begaan zijn met hun binnenstad? En, valt er iets te zeggen over de ruimtelijke consequenties?  lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Versterking van de lokale journalistiek

Meepraatavond met oud-journalist Henk de Kat

op 03-10-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

'Het Prinsenhof-rumoer van deze zomer is een treffend voorbeeld van wat er ook in Delft eigenlijk schort aan journalistiek', zegt oud-journalist Henk de Kat. Alle dorpen en steden worstelen met het probleem dat hun burgers de plaatselijke politiek niet meer volgen, simpel omdat er vrijwel geen aanbod meer is van betrouwbare, onafhankelijke journalistiek die het publiek bedient met vakmatig uitgeplozen informatie. Lokale kranten – zo die er nog zijn – verslaan nog amper de raadsvergaderingen. Henk de Kat vertelt welk nieuw concept hij samen met oud-collega Stef Breukel heeft bedacht, beiden vanuit veertig jaar journalistieke ervaring, om toestanden zoals rond het Prinsenhof te voorkomen.  lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Victor Schaap over het regeerakkoord

betekenis voor gemeente en corporatie

op 28-02-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Uitleg over het regeerakkoord en de mogelijke betekenis voor gemeente en corporatie. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Aan de slag met ‘de knoppen’ van de Delftse omgevingsvisie

op 27-09-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Hoe willen we dat onze stad er in de toekomst uitziet? En wat is daarvoor nodig? Dat is de vraag die de gemeente de komende tijd graag samen met haar inwoners, ondernemers en partners wil beantwoorden. Bij TOPdelft gaan we aan de slag met de 'knoppen' waar we aan kunnen draaien: thema's als natuur, gezondheid, sociale cohesie, veiligheid en duurzaamheid. Op welke gebieden zijn er afwegingen te maken en hoe werken die in op de leefomgeving? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Woonvisie Delft #4

lezing Marja Elsinga en Jan de Porto

op 08-02-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

TOPdelft organiseert een lezingenserie naar aanleiding van de nieuwe woonvisie van Delft. Deze keer spreken Marja Elsinga en Jan de Porto. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.