dossier

Stadmakerspodium

Stadexpeditie “Wij maken Delft”

op 19-03-2015 om 12:30 uur

Opening Stadambassade Delft; Opening Tentoonstelling "1000 jaar verstedelijking in Nederland. Hoe verder?”; Start samenstelling “Atlas van de lege ruimte”; De eerste middag van de opening van het Prinsenkwartier staat in het teken van Stadmaken: Hoe kreeg de stad zijn vorm? Hoe ziet de stad er nu uit? Wat zijn de lege plekken in de stad? Hoe wordt de stad nu gebruikt? En: wie maakt eigenlijk de stad? We hebben met vele partners een uitgebreid programma samengesteld. Aanmelden is verplicht. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadmakerspodium.


Wij zijn Stadsmakers

Presentatie door Nieuw Anders Ontwikkelen

op 10-03-2015 om 20:30 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Het initiatief om zelf de stad te maken komt steeds meer van burgers, ondernemers en kleine organisaties vandaan. Ook in Delft is er de afgelopen jaren op verschillende manieren met de stad maken geëxperimenteerd. Hoe organiseren deze mensen zich? Wat zijn hun ervaringen en geleerde lessen? Nieuw Anders Ontwikkelen binnen Delft Design wil deze avond de ervaringen in vorm van discussie en presentatie van de publicatie “Delftse Stadmakers” delen. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadmakerspodium.


Nieuw Nederland: transitie van onderaf

visie van Egbert Fransen, directeur Pakhuis de Zwijger

op 11-02-2015 om 20:30 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Overal in Nederland zien we lokale initiatieven ontstaan die zich richten op de buurt, wijk of directe omgeving. Ze geven daarmee antwoord op lokale vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, armoedebestrijding, lokale groenvoorziening, invulling van leegstand en het opwekken van energie. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadmakerspodium.