dossier

Toekomst van de stad

Derde debat Woonvisie Delft

Jeroen Pepers (directeur Aedes) en Sylvie Seubert (Huurdersraad Vidomes)

op 11-01-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

TOPdelft geeft extra aandacht aan de woonvisie van Delft. Op deze derde bijeenkomst zullen Jeroen Pepers (directeur Aedes) en Sylvie Seubert (Huurdersraad Vidomes) de rol van de woningcorporaties en de huurder bespreken. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Keuzes in de Woonvisie Delft

Voordracht en discussie door Raimond de Prez en Peter Boelhouwer

op 20-12-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De gemeente Delft maakt in haar nieuwe woonvisie een duidelijke keuze voor het huisvesten van kenniswerkers en het terugdringen van het aantal sociale huurwoningen. Waarom maakt de gemeente Delft net als de gemeente Rotterdam deze keuze en waarom kiezen Den Haag en Utrecht juist voor het uitbreiden van de voorraad sociale huurwoningen en op welke filosofie over de stad zijn deze keuzen gebaseerd. Dat zijn enkele vragen die tijdens de lezing door Peter Boelhouwer over de Delftse woonvisie aan bod zullen komen. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Debatavond Nieuwe Omgevingswet

op 07-06-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Op dinsdag 7 juni is er een debatavond over de nieuwe omgevingswet. Een wet waar iedereen vanaf 2018 mee te maken krijgt. Omdat je zelf een plan hebt voor een verbouwing, een evenement of een groot (bouw)project; of omdat je er in je buurt mee te maken krijgt. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Het Jaar van de Ruimte

door Hans Leeflang

op 27-05-2015 om 20:30 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Let op! Voor deze bijeenkomst aanvang 20.30! Inloop vanaf 20.00 uur. Wie maakt Nederland? Wij allemaal, is het antwoord in het Jaar van de Ruimte (2015). Waren 25 jaar geleden bij de start van de Vinex-operatie de overheden aan zet, de komende 25 jaar ligt de bal bij uiteenlopende coalities van gebruikers, investeerders en exploitanten. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


Social big data en de meerwaarde voor Delftmet Geert-Jan Houben (Web Information Systems TU Delft)

op 13-05-2015 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Social big data kan waardevolle nieuwe inzichten verschaffen over de stad. Geert-Jan Houben spreekt over de wetenschappelijke vragen die data-wetenschappers bezig houden als het erom gaat deze te data genereren, analyseren en interpreteren. Wat kan deze data toevoegen aan wat we al wisten over Delft en waar zit voor Delft de meerwaarde? Een gesprek met Delftse mensen over Delftse data. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.