dossier

Ontwerpcafé

Architectuurcafe: De Toekomst van de Brug

discussie o.l.v. Wytze Patijn, stadsbouwmeester

op 24-06-2015 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De Sebastiaansbrug vormt in Delft sinds 1963 een essentiele verbinding in de stad. Een verbinding die de laatste 5 jaar onderwerp is voor veel discussie. In december 2014 is bekend gemaakt dat de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug aanzienlijke vertraging oploopt. Gemeente, provincie en metropoolregio onderzoeken 3 alternatieve ontwerpen voor de Sint Sebastiaansbrug. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


Architectuurcafé: De kleuren van Delft

Met stadsbouwmeester Wytze Patijn, Evert Jan Nusselder en Heide Hinterthür

op 10-09-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

De Delftse kleurenwaaier is voortgekomen uit een initiatief van inwoners uit Delft ondersteund door stadsbouwmeester Wytze Patijn. Voor het samenstellen van een Delftse kleurenwaaier traden een aantal externe adviseurs op. Bouwhistoricus Evert Jan Nusselder en kleurdeskundige Heide Hinterthür vertellen vanavond over hun aanpak in het kader van het Stadslab Kleuren van Delft. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


Architectuurcafé: Het nieuwe gebouw voor het Delfts Archief


met stadsbouwmeester Wytze Patijn

op 16-04-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

In de Harnaschpolder zal een geheel nieuw Archiefgebouw voor de Gemeente Delft gebouwd worden. Afgelopen maanden heeft er een meervoudige architectuuropdracht plaatsgevonden, waaruit 5 ontwerpvoorstellen zijn ingediend en die gepresenteerd zullen worden. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


Architectuurcafé Eigenbouw

met stadsbouwmeester Wytze Patijn

op 22-01-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Het Architectuurcafé Eigenbouw zal gewijd zijn aan de vrijheden van de zelfbouwer. In de Spoorzone, wordt de nodige ruimte gemaakt voor bouwgroepen en zelfbouwers. De eigenbouw wordt daarmee een belangrijk thema. De kennis en ervaring over deze innovatieve wijze van ontwikkelen op een grotere en binnenstedelijke schaal is nog betrekkelijk gering. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.


Architectuurcafé met stadsbouwmeester Wytze Patijn

Het nieuwe gebouw voor de scholencombinatie Delfland

op 16-10-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Het architectuurcafé van 19 oktober is geheel gewijd aan de nieuwbouw voor de Scholencombinatie Delfland in de Spoorzone. Afgelopen maanden heeft de architectenselectie daarvoor plaats plaatsgevonden, waarvan de uitkomst in het architectuurcafé zal worden gepresenteerd. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Ontwerpcafé.