activiteiten deze maand

12apr_atlasverstedelijking

Verstedelijking in Nederland 1000 jaar ruimtelijke ordening – omgaan met Leegte in Delft

Jan Evert Abrahamse, Kees van der Wiel, Reinout Rutte, Wim Weve

op 31-03-2015 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De stad is niet altijd zo volgebouwd en bewoond geweest als hij nu is. Leegstand en verval teisterden Delft. Wat kunnen we daarvan leren? In het kader van de “Atlas op Tournee” organiseert DelftDesign in samenwerking met Architectuur Lokaal en de RCE een debatavond over de leegtes van de stad, toen en nu. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.


Logo-Wijken_Innovatie_Zorg

Leeravond over zelfredzaamheid, veerkracht en preventie

m.m.v. Machteld Huber, Johan Molenbroek en anderen

op 01-04-2015 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

In het kader van het nieuwe programma Wijken&Innovatie&Zorg organiseert TOP een leeravond over zelfredzaamheid, veerkracht en preventie. Dit gaat over hoe je zo lang mogelijk proberen gezond te blijven, of als er gezondheidsproblemen zich voordoen, hoe je daar zo goed mogelijk mee om gaan. Veerkracht helpt om met lastige situaties om te gaan. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Wijken&Innovatie&Zorg.


8apr_BasVerkerk-plaatje

Naar een Europese stedelijke agenda

met Bas Verkerk, Paul Gerretsen en anderen o.l.v. Jan Kadijk

op 08-04-2015 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Met Nederland in een voortrekkersrol werkt de EU aan een stedelijke agenda. Wat moeten in zo'n Europese 'Urban Agenda' de aandachtspunten zijn? Daarover gaat het op deze TOP-avond. Burgemeester Verkerk is namens het Comité van de Regio’s rapporteur van het advies aan de Commissie: “Naar een integrale benadering van de steden in de Europese Unie.” Hij zal dit advies toelichten. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


12apr_atlasverstedelijking

Verstedelijking in Nederland 1000 jaar ruimtelijke ordening

Tentoonstellling vrij toegankelijk tijdens openingstijden Prinsenkwartier

op 12-04-2015 in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

t/m Zondag 12 april - In de Atlas en de tentoonstelling worden groei en krimp van de 35 grootste steden inzichtelijk gemaakt aan de hand van foto’s, schilderijen en kaarten. Ook thema’s als herbestemming en binnenstedelijke transformatie komen uitgebreid aan bod. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stad en Regio.


13apr_anders

Intelligent cities & smart citizens

Arjan van Timmeren, hoogleraar Environmental Technology & Design – TU Delft

op 13-04-2015 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Dit is het eerste debat rond het thema Stad dat de Bèta Balie Delft met TOP organiseert. Begin dit jaar heeft Arjan van Timmeren de diesrede van de TU Delft "Van Smart Cities naar Intelligent Cities" uitgesproken. Onze wereld verstedelijkt in een ongelofelijke snelheid. Hoe houden we onze toekomstige megasteden veilig, duurzaam en tegelijkertijd plezierig om in te wonen? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Bèta Balie.


15apr_albagreen

De indringende relatie van kunst met de levenswetenschappen

- Over de rol van kunst in het publieke en academische debat – door Robert Zwijnenberg, hoogleraar Uitwisseling tussen Kunst en Wetenschap, Leiden

op 15-04-2015 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Er is een groeiend aantal hedendaagse kunstenaars dat biotechnologie en biotechnologische (levende) materialen opneemt in artistieke projecten. Dat zijn kunstenaars die zoveel specifieke wetenschappelijke en technologische kennis bezitten dat zij kunstprojecten maken in een biologisch laboratorium. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Kunst & Techniek.


22apr_logo-DAG22

Vervolg op DAG22, vormgeven aan Delft als stad van innovatie en participatie

m.m.v. Bob van der Nol en Ira Spannenburg (gemeente) en deelnemers DAG22

op 22-04-2015 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van wijkvisies, een agenda voor de buurten, wijken en stad. De gemeente wil dat proces anders aanpakken vanuit een nieuwe rol: verbindend, samen met de stad, co-creërend. Zij wil samen met inwoners en organisaties vorm geven aan de stad door initiatieven zichtbaar te maken, te verbinden en door te werken aan een gezamenlijke agenda in de verschillende delen van de stad. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsdebatten.


28apr_logo-28-april

Parkeren in een monumentale stad

Debat

op 28-04-2015 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

TOP organiseert samen met D66 in het PrinsenKwartier op 28 april een debat over parkeren in een monumentale stad, hoe lossen we auto- en fietsparkeren op in de komende jaren. Zijn er oplossingen en voorbeelden die de binnenstad van Delft leefbaarder en aantrekkelijker kunnen maken? Welke ideeën hebben bewoners en gebruikers en welke ideeën draagt de TU bij met het grootste fietsenbestand van de stad? lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Stadsdebatten.


29apr_image007

Energieneutraal, van visie naar praktijk

Andy van de Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability – TU Delft

op 29-04-2015 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De Bèta Balie Delft organiseert met TOP debatten over het thema Stad! Andy van den Dobbelsteen, initiatiefnemer van Prêt-a-loger, geeft een overzicht van een aantal ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen, duurzame energiesystemen en klimaatadaptatie. Maar er is nog veel te doen. Op deze avond gaan we met elkaar verkennen wat we kunnen doen en hoe! lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Toekomst van de stad.


recente activiteiten

25-03-2015
19-03-2015
19-03-2015

Op zoek naar oudere activiteiten? Neem een kijkje in het archief.


en verder ...

GECANCELLED Delftse zomergast Nynke Dekker (professor TUD), interviewer Frans Marks

op 29-03-2015 om 16:00 uur in Ciccionina, Kromstraat 24 te Delft


Een theatrale avond over muziek & wiskunde

op 01-04-2015 om 20:30 uur in Theater de Veste


Delfia Batavorum: Delft op de kaert - Van Stadsgezicht tot Street View

op 21-04-2015 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft