activiteiten deze maand

2006-06wallisblok02

Excursie Kluswoningen Rotterdam – Delft Design

o.l.v. Ineke Hulshof

op 20-09-2014 om 11:00 uur in Rotterdam

‘Klushuizen’ is een inmiddels geaccepteerde vorm van verbouwing en herstructurering. De ‘Klushuizen’ werden door Hulshof-architecten en Urbannerdam bedacht en in Rotterdam voor het eerst toegepast. Als afsluiting van een vol en geslaagd DelftDesign-seizoen gaan we onder leiding van Ineke Hulshof naar een aantal van die klushuizen in Rotterdam. Schrijf u in via secretaris@delftdesign.nl lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Excursies, lang en kort.


Kaart TIC

De Campus en de Stad: de bijdrage van het nieuwe Station Delft

Debat m.m.v., Barend Kuenen, directeur Transfer Stationslocaties NS, Isidoor Hermans en Ad Alderliesten, directeur en manager gebiedsontwikkeling OBS en Anka Mulder, vice-voorzitter CvB TU Delft onder leiding van Hans Reijnen

op 24-09-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

TOP wil dit jaar een debat- en lezingenserie starten over “de Campus en de Stad”, De achterliggende ambitie van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven is om ‘Delft’ tot een sterk en kansrijk complex te laten groeien als kennisstad en -regio. Daarvoor is de ruimtelijke samenhang tussen de ontwikkeling van verschillende delen van de stad van belang. Het inzicht hoe een goede campus er uit ziet is gewijzigd. De campus is niet langer een geïsoleerde enclave los van de stad maar heeft behoefte aan een rijk stedelijk programma en verbinding met de stad. In een eerder TOP-debat is gepleit voor een langjarige strategie, waarin alle kansen om het centrum, de Spoorzone en de Campus dichter bij elkaar te brengen worden benut. Belangrijke vragen daarbij zijn: Hoe sturing te geven aan de versterking van de relaties tussen campus en stad, en hoe invulling te geven aan actuele locaties? Welke mogelijkheden zijn er om de uitwisseling van programma en functies tussen de stad en de campus te realiseren? Het eerste debat gaat over de stationsknoop. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Campus en de Stad.


recente activiteiten

17-09-2014
10-09-2014
09-07-2014
25-06-2014
21-06-2014
21-06-2014
20-06-2014
20-06-2014
11-06-2014
04-06-2014

Op zoek naar oudere activiteiten? Neem een kijkje in het archief.