activiteiten deze maand

foto_infon_paragraaf42 plaatje bij 10 september

Architectuurcafé: De kleuren van Delft

Met stadsbouwmeester Wytze Patijn, Evert Jan Nusselder en Heide Hinterthür

op 10-09-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

De Delftse kleurenwaaier is voortgekomen uit een initiatief van inwoners uit Delft ondersteund door stadsbouwmeester Wytze Patijn. Voor het samenstellen van een Delftse kleurenwaaier traden een aantal externe adviseurs op. Bouwhistoricus Evert Jan Nusselder en kleurdeskundige Heide Hinterthür vertellen vanavond over hun aanpak in het kader van het Stadslab Kleuren van Delft. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Architectuurcafé.


webRender-Versailles-2

Prêt-à-Loger, Home with a skin

Lezing over het meest duurzame rijtjeshuis ontwikkeld door studenten van de TU

op 17-09-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

Verschillende Delftse initiatieven houden zich bezig met de vraag hoe de stad energiezuiniger en –bewuster te maken. De Green Village van de TU Delft en de coöperatieve vereniging Delft E Design zijn enkele van deze initiatieven. Ook een team van studenten en docenten van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft heeft zich over deze vraag gebogen. Zij hebben zich gericht op de uitdaging van om de duurzaamheid van een bestaand huis te verbeteren. Zij bereikte dit door het toepassen van een 'tweede huid', inclusief een glas structuur aan de kant van de zon. Een aantal leden van het Prêt-à-Logerteam zal vanavond een presentatie houden over de ideeën en technieken achter het huis. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Energietransitie.


2006-06wallisblok02

Excursie Kluswoningen Rotterdam – Delft Design

o.l.v. Ineke Hulshof

op 20-09-2014 om 11:00 uur in Rotterdam

‘Klushuizen’ is een inmiddels geaccepteerde vorm van verbouwing en herstructurering. De ‘Klushuizen’ werden door Hulshof-architecten en Urbannerdam bedacht en in Rotterdam voor het eerst toegepast. Als afsluiting van een vol en geslaagd DelftDesign-seizoen gaan we onder leiding van Ineke Hulshof naar een aantal van die klushuizen in Rotterdam. Schrijf u in via secretaris@delftdesign.nl lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Excursies, lang en kort.


Kaart TIC

De Campus en de Stad: de bijdrage van het nieuwe Station Delft

Debat m.m.v., Barend Kuenen, directeur Transfer Stationslocaties NS, Isidoor Hermans en Ad Alderliesten, directeur en manager gebiedsontwikkeling OBS en Anja Stokkers, hoofd FMVG TU Delft onder leiding van Hans Reijnen

op 24-09-2014 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F

TOP wil dit jaar een debat- en lezingenserie starten over “de Campus en de Stad”, De achterliggende ambitie van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven is om ‘Delft’ tot een sterk en kansrijk complex te laten groeien als kennisstad en -regio. Daarvoor is de ruimtelijke samenhang tussen de ontwikkeling van verschillende delen van de stad van belang. Het inzicht hoe een goede campus er uit ziet is gewijzigd. De campus is niet langer een geïsoleerde enclave los van de stad maar heeft behoefte aan een rijk stedelijk programma en verbinding met de stad. In een eerder TOP-debat is gepleit voor een langjarige strategie, waarin alle kansen om het centrum, de Spoorzone en de Campus dichter bij elkaar te brengen worden benut. Belangrijke vragen daarbij zijn: Hoe sturing te geven aan de versterking van de relaties tussen campus en stad, en hoe invulling te geven aan actuele locaties? Welke mogelijkheden zijn er om de uitwisseling van programma en functies tussen de stad en de campus te realiseren? Het eerste debat gaat over de stationsknoop. lees verder

Deze activiteit valt onder het thema Campus en de Stad.


recente activiteiten

09-07-2014
25-06-2014
21-06-2014
21-06-2014
20-06-2014
20-06-2014
11-06-2014
04-06-2014

Op zoek naar oudere activiteiten? Neem een kijkje in het archief.