lid worden Delft Design


Lid worden van Delft Design? Vul dan onderstaand formulier in.

Voorwaarden
Ik verklaar akkoord te gaan met de betaling van de in de jaarlijkse ledenvergadering vastgestelde contributie (2019 € 75,-, studerend ­€ 35,-), welke ik na ontvangst van de factuur per ommegaande zal voldoen.

Delft Design kent uitsluitend een lidmaatschap op persoonlijke titel.

aanmeldformulier