Publicatie Cursusreeks Filosofie en Economie

Andere economieen naast de markteconomie In de reeks filosofie van TOPdelft hebben we eerder religie, politiek en wetenschap onderzocht. In de meest recente serie lezingen richtten we ons op filosofie en economie. Zijn er naast de markteconomie, die we als de dominante manier van denken over economie en geldstromen kennen, ook andere economieën denkbaar en […]

bericht geplaatst op : 7 mei 2023


Andere economieen naast de markteconomie

In de reeks filosofie van TOPdelft hebben we eerder religie, politiek en wetenschap onderzocht. In de meest recente serie lezingen richtten we ons op filosofie en economie. Zijn er naast de markteconomie, die we als de dominante manier van denken over economie en geldstromen kennen, ook andere economieën denkbaar en wellicht realiseerbaar?
De lezingen werden  verzorgd door Rob Hundman (Retro-economie), Karim Benammar (De economie van de overvloed),  Arjo Klamer (Het goede doen), Sander Boon (De geldbubbel), Govert Buijs (De economie van de vreugde), Huub Brouwer (Hoeveel ongelijkheid is verantwoord?) Coen Teulings (Het redelijk compromis), Willem Schramade (Duurzame economie) en Michel Scholte (Impact economie en true price). De publicatie bevat een terugblik op alle lezingen in 2022 en is hier te downloaden.

Andere economieën naast de markteconomie