thema

Toekomst van de stad

We zien de stad nu vooral als een plek met kansen. In de stad kunnen we ons eigen voedsel verbouwen, duurzame energie opwekken, afval hergebruiken, de economie weer op gang brengen door innovatie en kleinschalige bedrijvigheid, onze eigen woningen bouwen en in de stad is ondertussen meer biodiversiteit dan op het platteland. Ondanks dat neemt de visie- en beleidsvorming over de stad en over de ruimtelijke ordening van Nederland af en de urbanisatie toe.

In 2015 wordt verder gegaan met waar we in 2014 mee zijn gestart: de opgaven waar de stad voor staat aan de orde stellen. Internationale architecten maar ook sprekers uit de wereld van de daklozen opvang komen aan het woord. De werkgroep rond dit onderwerp bestaat uit Jan Brouwer, Jan Kadijk en Heleen Bothof.