thema

Bètabalie: Klimaatverandering

De gemeente Delft wil een energieneutrale stad worden. De TU lanceerde in 2012 het project Green Village: studenten en onderzoekers gaan in nauwe samenwerking met bedrijven een duurzaam zeecontainerdorp bouwen op de universiteitscampus met een tijdelijk lab waar vooral ook bedrijven gebruik van kunnen maken om hun energietechnologie, -product of -dienst in een praktijksituatie te testen. In 2014 is ook een start gemaakt met Delft E Design, een samenwerking van 10 bedrijven die proberen in de praktijk nieuwe producten te ontwikkelen.

In 2015 is er de opnieuw gelegenheid om de resultaten van Green Village en Delft E Design te bespreken. Verder zal het nationaal energieakkoord en de nieuwe Deltawerken aan de orde komen naast een aantal andere succesvolle voorbeelden. De rol van TOP is deze onderwerpen uit te nodigen en een podium te geven. In de nieuwe locatie is er nog beter de gelegenheid resultaten aan een groot publiek te laten zien. Ineke Hulshof geeft leiding aan deze werkgroep.