thema

Techniek en samenleving

Ook in Delft wordt de technologie van de toekomst ontwikkeld. Delft is internationale hoofdstad van water- en deltatechnologie, legt als bakermat van de biotechnologie de basis voor een duurzame chemie en wil proeftuin en broedplaats zijn voor design driven innovatie, biotechnologie, water- en deltatechnologie en innovaties in de medische zorg. We willen aandacht besteden aan de mogelijke verbanden en maatschappelijke gevolgen.

Daarom is samen met de TU Delft, Studium Generale en Theater de Veste de Beta Balie gestart. De bedoeling is om samen met deze partijen presentaties te organiseren over de genoemde onderwerpen. Daarvoor is een werkgroep opgericht samen met Lester Lardenoye en Coen Vermeeren van Studium Generale en Mijam Wesselink van Theater de Veste. TOP is medeorganisator en biedt faciliteiten.