thema

Delft Design Challenge

De gemeente heeft TOP gevraagd om met opdrachtgevers uit de zorg en de creatieve industrie innovaties te ontwikkelen. Dit sluit goed aan bij de kennis en ervaring die is opgedaan met Creative Delta LAB en bij Wijken&Innovatie&Zorg. Samen met Delft Design is in 2014 een “Open oproep creatieve oplossingen voor de zorgsector” uitgeschreven. Het doel was professionals en bedrijven uit de creatieve industrie betrekken bij de zorgsector. Deze pilot in de zorg was zeer succesvol en leverde een aantal prima ideeën. Tot de inzendingen behoorden enkele inmiddels beroemde robots, een app voor de zorg, een speciale brandmelder en een rolstoel die kan traplopen.

In dezelfde opzet hebben eerdere trajecten, Delft Spettert, Combikas of Gebruik de Lege Ruimte, vorm gekregen. Groepen zijn bij elkaar gebracht en hebben gezamenlijk ideeën ontwikkeld en uitgewerkt.

Dit programma wordt in 2015 voortgezet. Wel zal de opzet worden aangepast. Het bleek dat veel innovaties langer tijd nodig hebben en dat de interactie met opdrachtgevers moet worden versterkt. De rol van TOP blijft hetzelfde.

Zie pagina Delft Design Challenge 2014 voor meer informatie.