thema

Het nieuwe ontwikkelen

Door de aanleg van een spoortunnel wordt het Spoorzonegebied naast de binnenstad van Delft herontwikkeld met o.a. een stadspark, woningen en stedelijke voorzieningen, met ruimte voor kleine ontwikkelingen van bouwgroepen en zelfbouwers, maar de kennis over en ervaring met deze innovatieve wijze van ontwikkelen op een grotere en binnenstedelijke schaal is nog beperkt. Met de stadsbouwmeester willen we in een aantal workshops laten zien dat bouwgroepen woningen en commerciële voorzieningen kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijk en flexibel stedelijk gebied. Daarmee wordt ook duidelijk welke regels en stimuleringsmaatregelen nodig zijn om met een (min of meer) bestemmingsvrij plan de Spoorzone succesvol te laten ontwikkelen.

De rol van TOP is deze initiatieven met elkaar te verbinden zodat de kracht ervan kan toenemen. Dit onderwerp wordt getrokken door Jurrian Arnold, Jasper van Zwol en Ineke Hulshof.